با اهدای گل و شیرینی به زائران؛

مراسم جشن میلاد امام رضا(ع) در نجف اشرف برگزار می شود با اهدای گل و شیرینی به زائران؛

مراسم جشن میلاد امام رضا(ع) در نجف اشرف برگزار می شود با اهدای گل و شیرینی به زائران؛

مراسم جشن میلاد امام رضا(ع) در نجف اشرف برگزار می شود بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
با اهدای گل و شیرینی به زائران؛

مراسم جشن میلاد امام رضا(ع) در نجف اشرف برگزار می شود با اهدای گل و شیرینی به زائران؛

مراسم جشن میلاد امام رضا(ع) در نجف اشرف برگزار می شود با اهدای گل و شیرینی به زائران؛

مراسم جشن میلاد امام رضا(ع) در نجف اشرف برگزار می شود با اهدای گل و شیرینی به زائران؛

مراسم جشن میلاد امام رضا(ع) در نجف اشرف برگزار می شود با اهدای گل و شیرینی به زائران؛

مراسم جشن میلاد امام رضا(ع) در نجف اشرف برگزار می شود
با اهدای گل و شیرینی به زائران؛

مراسم جشن میلاد امام رضا(ع) در نجف اشرف برگزار می شود

جشن میلاد امام همام هشتمین اختر تابناک اسمان امامت و ولایت علی ابن موسی الرضا (ع) در نجف اشرف برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج از نجف اشرف، بعثه مقام معظم رهبري در نجف اشرف خود را براي برگزاري جشن ميلاد امام هشتم علي ابن موسي الرضا (ع) آماده مي كند. اين مراسم در محل بارگاه اثيب يماني معروف به صافي صفاي يماني ومحل عبادت اميرالمومنين علي(ع) وامام صادق(ع) برگزار خواهد شد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران