مهدیا کعبه شد از شوق تو بی‌تاب بتاب! مهدیا کعبه شد از شوق تو بی‌تاب بتاب! مهدیا کعبه شد از شوق تو بی‌تاب بتاب! بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مهدیا کعبه شد از شوق تو بی‌تاب بتاب! مهدیا کعبه شد از شوق تو بی‌تاب بتاب! مهدیا کعبه شد از شوق تو بی‌تاب بتاب! مهدیا کعبه شد از شوق تو بی‌تاب بتاب! مهدیا کعبه شد از شوق تو بی‌تاب بتاب!

مهدیا کعبه شد از شوق تو بی‌تاب بتاب!

بی‌تو لب‌ها به خنده مباد و نرگس چشمان بی‌تو گریان باد. ای واصل زمین و آسمان! ای وارث آدم تا خاتم! ای آخرین برهان روشن! بی تو دلتنگی ما را پایان نیست. بی تو گذر زمان را توان دیدن نیست. بی تو عشق را نگاه باور نیست. شمع در فراغت اشک ریز است و گل برگ ریز و ما در عجبیم که با وجود این حزن و اندوه، زندگی همچنان در چرخش است.

پايگاه اطلاع رساني حج: مهديا! از احرام انتظار خارج شو و اعتكاف هجران را بشكن سلام بر آل‌ياسين! سلام بر تو كه نديده تو را عاشق شديم. مهديا! ما شهادت مي‌دهيم كه عصيان ما غيبت تو را طولاني ساخت و معترفيم به اينكه جهالت ما بر قلب پرعطوفت تو زخم‌ها زده است.
ما شهادت مي‌دهيم كه كتاب تو را نخوانده بستيم و بعضا تو را نشناخته معرفي كرديم. ما شهادت مي‌دهيم كه پيرواني ناسپاس بوديم و دشمنانت را بر تو جري ساختيم.
اما، اما اي رفيع‌تر از مسند عشق! بر ما ببخش قصورمان را كه قاصريم و دعا كن بر هدايتمان كه گمراهيم و مران ما را كه رميدگان درگه نامحرمانيم.
نگارا! تو را دوست مي‌داريم و قسم به چشمانت كه اين بار دروغ نمي‌گوييم. هجر تو بر ما چه گران آمد.
اي معشوق ما كه در عشق‌بازي ممتازي و در محبت استادي. اي آيينه كمال خلقت و اي زيباترين مصداق حضور خدا، اعجاز كن. اي معروف خدا! از احرام انتظار خارج شو و اعتكاف هجران را بشكن. روزه غربت را افطار كن.
يارا! دستانمان را مي‌گشاييم تا به شبنم پيشاني تو وضو سازيم و سر مي‌ساييم بر عبادت تا به غبارش سجده كنيم.
اي سبزتر از برگ بهشت و خوشبوتر از عطر سرشت! رقيبانت را در خاكستر توبه دفن كرديم تا فقط با تو دلدادگي كنيم.
بي‌تو لب‌ها به خنده مباد و نرگس چشمان بي‌تو گريان باد. اي واصل زمين و آسمان! اي وارث آدم تا خاتم! اي آخرين برهان روشن! بي تو دلتنگي ما را پايان نيست. بي تو گذر زمان را توان ديدن نيست. بي تو عشق را نگاه باور نيست. شمع در فراغت اشك ريز است و گل برگ ريز و ما در عجبيم كه با وجود اين حزن و اندوه، زندگي همچنان در چرخش است.
بگذار برايت بگرييم. بگذار بر دلتنگي‌مان ندبه كنيم. بگذار چون آسمان ابري شويم. مي‌خواهيم بار ديگر با تو عهد بنديم اما نشكنيم. مي‌خواهيم با تو بمانيم اما نه تا ساحل كه تا دريا.
آفتابا! از چه در پرده غيبت، رخ برگرفتي! اين حجاب را كدام دست زمان كنار خواهد زد. اين سر، سر به مهر، به چه سان شكسته خواهد شد؟ به كدام تضمين پس از يافتنت تو را از دست نخواهيم داد؟ كدام دلي را ياراي فصل بعد از وصل خواهد بود؟
مقصدمان چه بعيد و دور است از تو، چه سخت است باور گم شدن تو، نه... تو پيدايي و اين ماييم كه گمشدگانيم.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران