هواپیمایی ملی عراق توقف پروازها در فرودگاه بغداد را رد کرد هواپیمایی ملی عراق توقف پروازها در فرودگاه بغداد را رد کرد هواپیمایی ملی عراق توقف پروازها در فرودگاه بغداد را رد کرد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
هواپیمایی ملی عراق توقف پروازها در فرودگاه بغداد را رد کرد هواپیمایی ملی عراق توقف پروازها در فرودگاه بغداد را رد کرد هواپیمایی ملی عراق توقف پروازها در فرودگاه بغداد را رد کرد هواپیمایی ملی عراق توقف پروازها در فرودگاه بغداد را رد کرد هواپیمایی ملی عراق توقف پروازها در فرودگاه بغداد را رد کرد

هواپیمایی ملی عراق توقف پروازها در فرودگاه بغداد را رد کرد

سازمان هواپیمایی ملی عراق در بیانیه ای برخی اخبار منتشر شده مبنی بر توقف پروازها در فرودگاه بین المللی بغداد را رد کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج از كربلاي معلي، برخي رسانه هاي عراقي امروز از توقف اغلب پروازهاي فرودگاه بغداد در ساعات عصر و شب چهارشنبه بدليل پرداخت نكردن مطالبات مالي شركت ناظر بر كيفيت و سلامت شبكه هوانوردي فرودگاه خبر داده بودند.
خبرگزاري الغدپرس به نقل از يك منبع مطلع مدعي شده بود كه اين امر سبب تعطيلي كامل سيستم كنترل و برج مراقبت شده است و نشست و برخاست هواپيماها هم اكنون براساس تنظيم شخصي خلبان ها و بدون دخالت برج مراقبت انجام مي شود. ساعتي بعد سازمان هواپيمايي ملي عراق با رد اين شايعات گفت: هيچگونه تعطيلي فرودگاه يا توقف پروازها در كار نيست و آنچه در تاخير برخي پروازها در روز نخست سال جديد رخ داده است مربوط به برخي امور اجرايي مرتبط با پايان سال و ضرورت صدور مجوزهاي قانوني جديد و مويد سلامت دستگاه هاي (ILS) بوده است.
در اين بياينه آمده است: كليه فعاليت هاي فرودگاه بغداد در چارچوب استانداردهاي بين المللي مربوط به سلامت و امنيت شبكه هوانوردي و مجوزهاي مربوطه صورت مي گيرد و انتشار چنين شايعاتي با هدف ايجاد تشويش انجام مي شود و دور از اهداف سياسي نيست.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران