به بهانه ایام فاطمیه و دهه فجر؛

تقارن ایام فاطمیه و دهه فجر فرصت بازشناسی ارتباط انقلاب اسلامی با تربیت های فاطمی به بهانه ایام فاطمیه و دهه فجر؛

تقارن ایام فاطمیه و دهه فجر فرصت بازشناسی ارتباط انقلاب اسلامی با تربیت های فاطمی به بهانه ایام فاطمیه و دهه فجر؛

تقارن ایام فاطمیه و دهه فجر فرصت بازشناسی ارتباط انقلاب اسلامی با تربیت های فاطمی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
به بهانه ایام فاطمیه و دهه فجر؛

تقارن ایام فاطمیه و دهه فجر فرصت بازشناسی ارتباط انقلاب اسلامی با تربیت های فاطمی به بهانه ایام فاطمیه و دهه فجر؛

تقارن ایام فاطمیه و دهه فجر فرصت بازشناسی ارتباط انقلاب اسلامی با تربیت های فاطمی به بهانه ایام فاطمیه و دهه فجر؛

تقارن ایام فاطمیه و دهه فجر فرصت بازشناسی ارتباط انقلاب اسلامی با تربیت های فاطمی به بهانه ایام فاطمیه و دهه فجر؛

تقارن ایام فاطمیه و دهه فجر فرصت بازشناسی ارتباط انقلاب اسلامی با تربیت های فاطمی به بهانه ایام فاطمیه و دهه فجر؛

تقارن ایام فاطمیه و دهه فجر فرصت بازشناسی ارتباط انقلاب اسلامی با تربیت های فاطمی
به بهانه ایام فاطمیه و دهه فجر؛

تقارن ایام فاطمیه و دهه فجر فرصت بازشناسی ارتباط انقلاب اسلامی با تربیت های فاطمی

موضوع ارتباط حضرت فاطمه(س) و انقلاب اسلامی، مسأله طراحان برنامه های فرهنگی دهه فجر امسال و چند سال آینده خواهد بود. البته حق مطلب این است که این موضوع مسأله تمام کسانی است که می خواهند انقلاب را عمیقا فهم نمایند و با آن به عنوان یک معجزه الهی و انفجار نور خدایی همراهی کنند.

يادش به خير پارسال هم زمان با ايام دهه فجر در نجف اشرف مأمور بودم؛ مسئول محترم دفتر نجف، حاج آقا علم الهدي در تدارك برنامه اي بود كه هر دو واقعه بزرگ فاطميه ودهه فجر را پوشش دهد. قرار شده بود دسته سينه زني زائران ايراني از باب القبله حركت كند، گرد حرم بچرخد و در انتها از باب شيخ طوسي وارد حرم شود. براي اطلاع رساني به زاور بايد يك پوستر طراحي مي شد تا در هتل ها نصب گردد. اين پوستر بايد حامل هر دو رخداد فاطميه و دهه فجر باشد. دفتر طراح نداشت اما آقاي رضواني پور كه به عنوان مداح مراسمات آمده بود طراحي پوستر هم مي دانست. با راهنمايي مسئول دفتر نجف و همراهي مداح محترم طرح پوستر آماده شد. ذهن من هم به نوعي درگير اين ماجرا شده بود: پوستر چگونه بايد باشد كه هم عزاي فاطميه را منتقل كند و هم سرور پيروزي انقلاب را؟
اين ايام در ذهنم ماجرا را تحليل مي كنم: "موضوع ارتباط حضرت فاطمه(س) و انقلاب اسلامي، مسأله طراحان برنامه هاي فرهنگي دهه فجر امسال و چند سال آينده خواهد بود. البته حق مطلب اين است كه اين موضوع مسأله تمام كساني است كه مي خواهند انقلاب را عميقا فهم كنند و با آن به عنوان يك معجزه الهي و انفجار نور خدايي همراهي كنند؛ سئوال كساني است كه در دو راهي انقلاب صرفا مردمي و انقلابي با منشاء الهي كه مردم همراهي كرده اند مانده اند. البته تفاوت اين دو راهي به اندازه كساني است كه انسان را همه كاره مي دانند تا كساني كه خدا را همه كاره مي دانند و مردمان را مختار بين بندگي يا سركشي؛ پاسخ چه مي تواند باشد؟ براي پاسخ بايد منظرهاي نسبت به انقلاب را مرور كنم: منظر اول: انقلاب يك موضوع است، فاطميه يك موضوع ديگر هر دو در جاي خود بايد پرداخته شوند. اين منظر كار را سخت مي كند و البته منظري ضعيف است، چگونه ممكن است انفجار نور بدون ارتباط با منبع نور رخ دهد؟! نگاه دوم: نگاهي قرآني است كه تحول قلوب را فعل و آيه خدا مي داند. انقلاب را اثر دعاها و تربيت هاي فاطمي مي داند و به تعبير ديگر قائل است نور فاطمي در مردم ايران تحول ايجاد كرده است. اين تحول از امروز و ديروز نيست بلكه تحولي است در طول تاريخ كه پيروان زرتشت طي قرن ها به شيعيان انقلابي در قرن معاصر تبديل شدند و در اين مسير از موقعيت هايي مانند گرايش به سنت و شيعه صفوي و ... گذر داده شدند. در اين نگاه انقلاب اسلامي اثر تربيت هاي فاطمي است كه اوج آن در كاروان حسيني روي داد، اين جريان تغيير دهنده از محرم 61 هجري حركت خود را در نسل ها ادامه داد تا يكي از ثمرات آن انقلاب اسلامي ايران شد.به تعبير بنيان گذار انقلاب " انقلاب اسلامي ايران، پرتويي از عاشورا و انقلاب عظيم الهي آن است." با اين نگاه انقلاب اثري فاطمي است. روح حاكم و جلوبرنده انقلاب محبت هاي فاطمي است. در اين منظر انقلابي گري مردم ايران، زحماتشان و شهادت هايشان رفتاري است در قبال محبت هاي فاطمي، چنان كه بسياري از رزمندگان اسلام شعارشان اين بود "آمده ام انتقام سيلي زهرا(س) بگيرم"، اين شعار بيانگر نهاد و قلب رزمندگان اسلام است. در واقع رزمندگانو مدافعان حرم،انقلاب اسلامي را حريم اهل بيت (عليهم السلام) مي دانند و خدمت به آن را خدمت به حضرت زهرا(س) مي دانند. ارتباط تنگاتنگ بين حضرت فاطمه(س) و انقلاب اسلامي در اين موارد خلاصه نمي شود.رهبر انقلاب اسلامي ضمن تقيد هر ساله به برگزاري مجالس فاطميه علت را چنين بيان مي دارند "... رزق سال كشور را در شب هاي فاطميه مي گيرم." در اين نگاه ادامه مسير انقلاب اسلامي به شدت محتاج نگاه و عنايت فاطمي است. حال ايام فاطميه و ايام دهه فجر منطبق بر هم شده است، چه فرصت گرانبهايي كه اثرات فاطمي بر انقلاب اسلامي بازمطالعه شود و انقلاب به عنوان يك بهره فاطمي مقدس بازخواني شود. با خود اين پرسش اساسي را مطرح كنيم: "نسل قبل ما با بهره از تربيت هاي فاطميِِ امام راحل مجراي انقلابي نوراني اسلامي شدند، حال بهره ما از فاطمه(س) چيست؟ آيا نبايد بيشتر از نسل قبل از انوار فاطمي بهره ببريم؟ آيا نبايد گام هاي نوراني ايشان را همراهي كنيم؟ آيا نه اين است كه اثرات فاطمي، مانند اربعين، در حال تشديد است پس چرا بهره هاي فاطمي ما افزون نشود؟" خاطره را دوباره مرور كردم؛ طرح پوستر آماده شده بود: خانمي با چادر خاكي مشكي كه قسمت عمده تصوير را گرفته بود و به سمت جلو حركت مي كرد؛ در امتداد چادر جمعيتي از مردم ايران كه با عكس هاي امام و رهبري در حال شعار دادن بودند، انگار زنده شده بودند، انقلابي شده بودند و جلو مي رفتند. دهه فجر يادآور فوران بهره هاي فاطمي تا حد تحول قلوب كه سرچشمه تحول در بيرون و اضمحلال طاغوت شد؛ مبارك باد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران