نرم افزار همراه زائر عتبات نرم افزار همراه زائر عتبات نرم افزار همراه زائر عتبات بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
نرم افزار همراه زائر عتبات نرم افزار همراه زائر عتبات نرم افزار همراه زائر عتبات نرم افزار همراه زائر عتبات نرم افزار همراه زائر عتبات

نرم افزار همراه زائر عتبات

ردیف عنوان نسخه تلفن همراه ادعیه و زیارات عمومی 1 زیارت عاشورا   2 زیارت اربعین   3 زیارت امین الله   4 زیارت وارث   ادعیه

رديف عنوان نسخه تلفن همراه
ادعيه و زيارات عمومي
1 زيارت عاشورا  
2 زيارت اربعين  
3 زيارت امين الله  
4 زيارت وارث  
ادعيه و زيارات امام علي عليه السلام
5 مناجات حضرت علي عليه السلام در مسجد كوفه  
6 زيارت مطلقه حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام  
7 زيارت امام علي عليه السلام در غدير خم  
8 دعا بعد از زيارت امام علي عليه السلام  
9 زيارت وداع امام علي عليه السلام  
ادعيه و زيارات امام حسين عليه السلام
10 زيارت امام حسين در حرم امام علي عليهما السلام  
11 آداب و اعمال زيارت امام حسين عليه السلام  
12 زيارت اول از زيارات مطلقه امام حسين عليه السلام  
13 زيارت دوم از زيارات مطلقه امام حسين عليه السلام  
14 زيارت امام حسين عليه السلام در روز عاشورا  
15 زيارت عاشورا  
16 زيارت اربعين  
17 زيارت امام حسين عليه السلام در اول و نيمه رجب و نيمه شعبان  
18 زيارت امام حسين عليه السلام در نيمه شعبان  
19 زيارت امام حسين عليه السلام در نيمه رجب  
20 زيارت امام حسين عليه السلام در شبهاي قدر  
21 زيارت امام حسين عليه السلام در عيد فطر و قربان  
22 صلوات مخصوص امام حسين عليه السلام  
23 دعاي علقمه  
24 زيارت حضرت عباس عليه السلام  
ادعيه و زيارات كاظمين عليهما السلام
25 زيارت امام كاظم عليه السلام  
26 زيارت ديگر امام كاظم عليه السلام  
27 صلوات مخصوص امام كاظم عليه السلام  
28 زيارت وداع امام كاظم عليه السلام  
29 زيارت امام جواد عليه السلام  
30 زيارت ديگر امام جواد عليه السلام  
31 زيارت سوم امام جواد عليه السلام  
32 زيارت وداع امام جواد عليه السلام  
33 زيارت مشترك امام كاظم و امام جواد عليهما السلام  
34 زيارت مشترك ديگر امام كاظم و امام جواد عليهما السلام  
ادعيه و زيارات امامان سامراء عليهما السلام
35 اذن دخول حرم امامان سامرا عليهما السلام  
36 زيارت امام هادي عليه السلام  
37 زيارت امام حسن عسكري عليه السلام  
38 زيارت مشترك امام هادي و امام حسن عسكري عليهما السلام  
39 زيارت وداع امامان سامرا عليهما السلام  
40 زيارت آل ياسين  
41 دعاي بعد از زيارت آل ياسين  
42 زيارت امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف در سرداب مقدس  
43 زيارت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه الشريف  
44 زيارت ديگر حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه الشريف  
45 دعاي بعد از زيارت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه الشريف  
46 استغاثه به امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف  
47 صلوات مخصوص امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف  
48 دعا براي امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف  
49 زيارت حضرت نرجس مادر امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف  
50 زيارت حضرت حكيمه خاتون عمه امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف  
ادعيه و زيارات اولياء خدا و امام زادگان
51 زيارت سلمان فارسي رحمة الله عليه  
52 زيارت نواب اربعه امام زمان عليهم السلام  
53 زيارت امام زادگان عليهم السلام  
54 زيارت به نيابت ديگران  
55 زيارت حضرت مسلم بن عقيل عليهما السلام  
56 زيارت هاني بن عروة رحمة الله عليه  
57 زيارت اهل قبور  
اعمال مسجد كوفه
58 اعمال مسجد كوفه  
59 مقام حضرت ابراهيم عليه السلام  
60 مقام بيت الطشت  
61 مقام دكة القضاء  
62 مقام دكة المعراج  
63 مقام حضرت آدم عليه السلام  
64 مقام حضرت جبرئيل عليه السلام  
65 مقام امام سجاد عليه السلام  
66 مقام حضرت نوح عليه السلام  
67 محراب امام علي عليه السلام  
68 مقام امام صادق عليه السلام  
اعمال مسجد سهله
69 اعمال مسجد سهله  
70 مقام امام سجاد عليه السلام  
71 مقام حضرت ابراهيم عليه السلام  
72 اعمال مسجد صعصعه بن صوحان  
73 اعمال مسجد زيد بن صوحان  


| شناسه مطلب: 83635نظرات کاربران