مجموعه سخن عشق مجموعه سخن عشق مجموعه سخن عشق بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مجموعه سخن عشق مجموعه سخن عشق مجموعه سخن عشق مجموعه سخن عشق مجموعه سخن عشق

مجموعه سخن عشق

ردیف عنوان مداح نسخه تلفن همراه سخن عشق 1 1 مناجات حاج حمید رمضانپور   2 مدینه شهر پیغمبر حاج منصور ارضی   3 حضرت زهرا علیها السلام حاج منصور نورای

رديف عنوان مداح نسخه تلفن همراه
سخن عشق 1
1 مناجات حاج حميد رمضانپور  
2 مدينه شهر پيغمبر حاج منصور ارضي  
3 حضرت زهرا عليها السلام حاج منصور نورايي  
4 در فراق مادر عليها السلام حاج داود اسماعيلي  
5 امام حسن مجتبي عليه السلام حاج محسن طاهري  
6 ام ابيها حاج مهدي سماواتي  
7 كوثر نبي حاج علي فراهاني  
8 درد دل مدينه حاج سيد محمد موسوي سجاسي  
9 امام حسين عليه السلام حاج مهدي سماواتي  
10 ناله هاي ياس كبود حاج صادق آهنگران  
11 وداع با مدينه حاج اسد الله عرب سرخي  
12 امام زمان عجل الله تعالي فرجه حاج علي فراهاني  
سخن عشق 2
13 درد دل با امام زمان    
14 امام باقر عليه السلام    
15 امام حسن مجتبي عليه السلام    
16 بقيع و غربت    
17 حضرت زهرا عليها السلام    
18 در فراق يار    
19 گمشده مدينه عليها السلام    
سخن عشق 3
20 سوگنامه مدينه حاج سيد محمد موسوي سجاسي  
21 مدينه شهر دلهاي شكسته حاج علي فراهاني  
22 خدا كند كه بيايي حاج مهدي سماواتي  
23 يا فاطمه ( درد دل امام علي ) حاج مهدي سماواتي  
24 مسلم بن عقيل حاج سيد جعفر ماه رخسار  
25 ناله هاي فراق حاج علي فراهاني  
26 درب سوخته حاج محسن طاهري  
27 مدينه حاج مهدي منصوري  
سخن عشق 4
28 بيا مهدي يا ابا صالح حاج حميد رمضانپور  
29 امام باقر عليه السلام حاج علي فراهاني  
30 امام حسن مجتبي عليه السلام حاج احمد زين العابدين  
31 در انتظار جمعه وصال حاج حميد رمضانپور  
32 حضرت زهرا عليها السلام حاج سيد محمد موسوي سجاسي  
33 مناجات حاج علي فراهاني  
34 راز و نياز حاج علي فراهاني  
35 محمد شمع جمع آفرينش حاج سيد محمد موسوي سجاسي  
36 گل فاطمه مهدي جان حاج علي فراهاني  
سخن عشق 5
37 حضرت زهرا عليها السلام    
38 حضرت زهرا عليها السلام (2)    
39 امام حسين عليه السلام حاج ابراهيم رهبر  
40 در فراق مادر عليها السلام حاج داوود اسماعيلي  
41 حضرت علي اصغر عليه السلام حاج ابراهيم رهبر  
سخن عشق 6
42 عيد غدير حاج علي فراهاني  
43 ميلاد حضرت رسول صلي الله عليه و آله حاج حسن اشعري  
44 ميلاد حضرت زهرا عليها السلام حاج محسن طاهري  
45 در رثاي امام علي عليه السلام حاج عزيز اسماعيلي  
46 تواشيح    
47 حضرت امام علي عليه السلام حاج داود اسماعيلي  
48 گل نرجس آمده حاج حميد رمضانپور  
49 مهدي خوش آمد حاج اسد الله عرب سرخي  
50 ميلاد امام باقر عليه السلام حاج سيد محمد موسوي سجاسي  
51 مهدي زهرا بيا حاج اسد الله عرب سرخي  
52 يا امير المؤمنين عليه السلام حاج علي فراهاني  
سخن عشق 7
53 يوسف فاطمه كي مي آيي حاج حميد رمضانپور  
54 بهشت گمشده در غم حاج علي فراهاني  
55 ناله هاي حضرت علي در مدينه حاج اسد الله عرب سرخي  
56 حضرت علي عليه السلام حاج سيد جعفر ماه رخسار  
57 درد دلي با پيامبر حاج علي فراهاني  
58 مناجات حاج حميد رمضانپور  
59 كعبه ي دلها عجل الله تعالي فرجه حاج سيد جعفر ماه رخسار  
60 سحر خيز مدينه ، كجايي حاج علي فراهاني  
61 مدينه شهر خوبيها حاج حميد رمضانپور  
62 مدح امام علي عليه السلام حاج علي فراهاني  
سخن عشق 8
63 يا زينب كبري عليها السلام حاج علي فراهاني  
64 شيعه و اشك حاج صادق آهنگران  
65 زائر حريم توام يا رسول صلي الله عليه و آله حاج علي فراهاني  
66 بوي مناجات مدينه حاج صادق آهنگران  
67 مناجات حاج حميد رمضانپور  
68 صفاي دل ، گل نرگس بيا حاج صادق آهنگران  
69 سلام بر مدينه حاج صادق آهنگران  
70 در انتظار ظهور حاج حميد رمضانپور  
71 در حريم يار حاج صادق آهنگران  
سخن عشق 9
72 شهادت امام باقر عليه السلام حاج علي فراهاني  
73 امام عصر عجل الله تعالي فرجه حاج سيد احمد شمس الدين  
74 وداع با مدينه حاج حميد رمضانپور  
75 وداع با مدينه حاج صادق آهنگرا ن  
76 وداع با شهر پيغمبر صلي الله عليه و آله حاج صادق آهنگرا ن  
77 مناجات حاج سيد احمد شمس الدين  
78 غم هجران حاج صادق آهنگران  
79 ياجواد الائمه عليه السلام حاج علي فراهاني  
80 در رثاي مهدي فاطمه عجل الله تعالي فرجه حاج صادق آهنگران  
نظرات کاربران