آموزش سه بعدی عمره مفرده

ردیف عنوان 1 سرآغاز 2 احرام 1 3 احرام 2 4 محرمات احرام 5 مسجد الحرام 1 6 مسجد الحرام 2 7 طواف 8 نماز طواف 9

رديف عنوان
1 سرآغاز
2 احرام 1
3 احرام 2
4 محرمات احرام
5 مسجد الحرام 1
6 مسجد الحرام 2
7 طواف
8 نماز طواف
9 سعي 1
10 سعي 2
11 ساير اعمال
12 وداع


| شناسه مطلب: 83654نظرات کاربران