وقوف در مشعر الحرام وقوف در مشعر الحرام وقوف در مشعر الحرام بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
وقوف در مشعر الحرام وقوف در مشعر الحرام وقوف در مشعر الحرام وقوف در مشعر الحرام وقوف در مشعر الحرام

وقوف در مشعر الحرام

  (سوّمین عمل از اعمال حج) بعد از مغرب روز نهم ذى حجه (شب عید قربان) حاجیان از عرفات خارج مى شوند و براى انجام عملى دیگر از اعمال حج به طرف مشعر الحرام (مُزدلفه) حرکت مى کنند. 1 ـ وقتى که حاجیان به مشعر الحرام رسیدند، وقت وقوف،

 

بعد از مغرب روز نهم ذى حجه (شب عيد قربان) حاجيان از عرفات خارج مى شوند و براى انجام عملى ديگر از اعمال حج به طرف مشعر الحرام (مُزدلفه) حركت مى كنند.

1 ـ وقتى كه حاجيان به مشعر الحرام رسيدند، وقت وقوف، از طلوع فجر عيد قربان است تا طلوع خورشيد و احتياط آن است كه از وقت رسيدن به مشعر در شب قصد وقوف كند.

2 ـ در مشعر بجز ماندنِ در آنجا كار ديگرى واجب نيست گر چه مستحبات بسيارى دارد و از جمله آنها ذكر الهى گفتن و جمع آورى سنگريزه براى رمى جمرات است.

جمع آوري سنگ ريزه در مشعر   وقوف در مشعر الحرام ( شب عيد قربان )
جمع آوري سنگ ريزه در مشعر   وقوف در مشعر الحرام ( شب عيد قربان )


(1) - مشعر الحرام: وادى طويلى است ميان «عرفات» و «مِنا» و به آن «مُزْدلفَه» هم گفته مى شود، حاجيان بايد شب عيد قربان را در آنجا بمانند.


| شناسه مطلب: 83741نظرات کاربران