رمی جمره عقبه رمی جمره عقبه رمی جمره عقبه بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
رمی جمره عقبه رمی جمره عقبه رمی جمره عقبه رمی جمره عقبه رمی جمره عقبه

رمی جمره عقبه

  (چهارمین عمل از اعمال حج) نقشه سرزمین منا 1 ـ پس از طلوع آفتاب روز دهم ذى حجه (عید قربان) حجاج براى انجام بقیه اعمال حج از مشعر الحرام بیرون آمده و روانه مِنا(1) مى شوند.

 

(چهارمين عمل از اعمال حج)

نقشه سرزمين منا
نقشه سرزمين منا

1 ـ پس از طلوع آفتاب روز دهم ذى حجه (عيد قربان) حجاج براى انجام بقيه اعمال حج از مشعر الحرام بيرون آمده و روانه مِنا(1) مى شوند.

سرزمين منا   سرزمين منا
سرزمين منا   سرزمين منا

و اولين عمل از اعمال منا را كه رَمى(2) جمره عقبه است بايد انجام دهند .

2 ـ در آخر مِنا سه ستون سنگى وجود دارد كه اوّلين ستون، «جمره اُولى» و دومين آنها «جمره وُسطى» و سوّمى را «جمره عُقبى يا عَقَبه» مى نامند، اوّلين كار واجب در روز عيد قربان زدن هفت عدد ريگ به جمره عقبه است.

3 ـ هفت سنگ بايد به ستون بخورد، ولى لازم نيست پشت سر هم باشد، پس اگر دو عدد به ستون بخورد و سوّمى نخورد و چهارمى بخورد، تنها سه عددى كه به ستون خورده به حساب مى آيد. و اگر شك كند هفت عدد خورده يا نه، بايد به قدرى بزند تا يقين كند هفت عدد به جمره خورده است.

رمي جمره   رمي جمره
رمي جمره   رمي جمره

4 ـ سنگ ريزه ها بايد اينگونه باشد:

الف - زياد بزرگ يا ريز نباشد، بلكه به اندازه اى باشد كه به آن ريگ بگويند.

ب - از منطقه حرم باشد، مثلا مشعرالحرام، منى يا شهر مكه.

ج - قبلا براى رمى از آن استفاده نشده باشد.

د - مباح باشد، (غصبى نباشد).

اندازه سنگ ريزه
اندازه سنگ ريزه

5 ـ بانوان،(3) كودكان، بيماران و پيرمردان مى توانند، شب عيدقربان پس از نصف شب و قبل از اذان از مشعر الحرام خارج شوند و اگر نمى توانند رمى جمره را در روز انجام دهند، مى توانند همان شب رمى جمره عقبه را انجام دهند.


(1) - مِنا: سرزمينى است واقع بين دو رشته كوه، نزديك مشعر الحرام.
(2) - رمى: تيرانداختن، سنگ انداختن.
(3) - اين حكم براى بانوان، مخصوص رمى روز عيد قربان است. ولى در روزهاى 11 و 12 تنها در صورتى كه از رمى در روز ناتوان باشند، مى توانند شب انجام دهند.


| شناسه مطلب: 83742نظرات کاربران