فرقه‌های بابی و بهائی چه ارتباطی با مذهب شیعه دارند؟ فرقه‌های بابی و بهائی چه ارتباطی با مذهب شیعه دارند؟ فرقه‌های بابی و بهائی چه ارتباطی با مذهب شیعه دارند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
فرقه‌های بابی و بهائی چه ارتباطی با مذهب شیعه دارند؟ فرقه‌های بابی و بهائی چه ارتباطی با مذهب شیعه دارند؟ فرقه‌های بابی و بهائی چه ارتباطی با مذهب شیعه دارند؟ فرقه‌های بابی و بهائی چه ارتباطی با مذهب شیعه دارند؟ فرقه‌های بابی و بهائی چه ارتباطی با مذهب شیعه دارند؟

فرقه‌های بابی و بهائی چه ارتباطی با مذهب شیعه دارند؟

بهائیت منشعب از بابیت یا دنباله آن است. مؤسس بابیت، «علی‌محمد باب» بود که به کمک استعمار روس برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان آن را پدید آورد و مشکلات فراوانی در جامعه اسلامی به وجود آورد. بابیت و بهائیت هیچ ارتباطی به اسلام و مکتب اهل بیت ندارند؛

 
پاسخ:
بهائيت منشعب از بابيت يا دنباله آن است. مؤسس بابيت «علي‌محمد باب» بود كه به كمك استعمار روس براي ايجاد تفرقه ميان مسلمانان آن را پديد آورد و مشكلات فراواني در جامعه اسلامي به وجود آورد. وي نخست ادعا كرد كه بابِ امام زمان است[۱] و پس از مدت كوتاهي به صراحت گفت: «من همان قائم موعودي‌ام كه هزار سال است منتظر اوييد».[۲] سپس در كتاب «بيان» دوره اسلام و قرآن را با ظهور خود پايان يافته خواند و گفت:
در هر زمان خداوند ـ جلّ‌و‌عزّ ـ كتاب و حجتي از براي خلق مقدر فرموده و مي­فرمايد و در سنه 1270 از بعثت محمد رسول الله، كتاب را بيان و حجت را ذات حروف سبع (علي‌محمد كه داراي هفت حرف است) قرار داد.[ ۳]
وي از اين ادعاها نيز فراتر رفت و ادعاي الوهيت كرد؛ يعني در «لوح هيكل‌الدين» خود را «ذات الله و كينونته» خواند.[۴]
از روزي كه وي به كمك استعمارگران چنين ادعاها را مطرح كرد علماي شيعه به شدت با وي مخالفت و نشست‌هاي مناظره گوناگوني در «شيراز»، «اصفهان» و «تبريز» برگزار كردند. «علي‌محمد باب» در همه آنها منكوب و محكوم شد. او چند بار توبه كرد اما دست از ادعاهاي واهي‌اش برنداشت تا اينكه در «تبريز» محاكمه و تيرباران شد.[۵]
پس از او يكي از پيروانش به نام «حسين‌علي بها» به پشتيباني امپراتور روس و با استفاده از گفتار علي‌محمد باب به اصطلاح ادعاي «من يظهره الله»؛ يعني دعوي نبوت كرد و گفت كه كتاب «اقدس» را خدا به او وحي كرده است. او نيز مانند علي‌محمد باب ادعاي خدايي كرد.[۶]
«حسين‌علي بها» «ايران» و سپس «عراق» را ترك كرد و راهي «فلسطين» شد و در آنجا كارهايش را پي گرفت و مشكلات اجتماعي فراواني در جامعه اسلامي به وجود آورد كه يكي از آنها پيدايي بهائيان در اين كشورهاست. برخي از نويسندگان نا‌آگاه و متعصب اين فرقه را به شيعه منتسب مي­دانند. اما فرقه بابيت و بهائيت هيچ ارتباطي به اسلام و شيعه ندارد و بهائيان نيز به صراحت خودشان را پيروان دين جديد و داراي عقايد و اعمال ويژه مي­دانند.
«بها» و «عبدالبها» در «عكاء» خود را صوفي سني مي‌خواندند و در نماز جمعه و جماعات شركت و به روش اهل سنت رفتار مي‌كردند. هنگامي كه از آنان مي‌پرسيدند به چه دليل ايران را ترك كرده­ايد، در پاسخ مي­گفتند: «چون مذهب سني را برگزيده‌ايم و در ايران در تعقيب و فشاريم!»
بنابراين بابيت و بهائيت هيچ ارتباطي به اسلام و مكتب اهل­بيت ندارند؛ چنان‌كه فرقه «قاديانيه»، يعني پيروان غلام احمد قادياني كه با دسيسه استعمار انگليس ادعاي نبوت كرد، گرچه از ميان اهل سنت سر برآورد پيوند با آنان ندارد.
 
 
مراجعه شود: شكست اوهام، ص ۳۱۶.
 
 


[۱]. احسن القصص، ص ۷.
[۲]. مطالع الانوار (تلخيص تاريخ نبيل زرندي)، ص ۳۲۰.
[ ۳]. بيان عربي، علي‌محمد باب، ص  ۳.
[۴]. لوح هيكل‌الدين، علي‌محمد باب، ص ۵.
[۵]. ماجراي باب و بهاء، ص ۹۹.
[۶]. همان، ص ۱۵۱.
 


| شناسه مطلب: 83900نظرات کاربران