زنان از زمین ارث نمى‏برند، پس چرا فاطمه علیها السلام مطالبه فدک را کرد ؟ زنان از زمین ارث نمى‏برند، پس چرا فاطمه علیها السلام مطالبه فدک را کرد ؟ زنان از زمین ارث نمى‏برند، پس چرا فاطمه علیها السلام مطالبه فدک را کرد ؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
زنان از زمین ارث نمى‏برند، پس چرا فاطمه علیها السلام مطالبه فدک را کرد ؟ زنان از زمین ارث نمى‏برند، پس چرا فاطمه علیها السلام مطالبه فدک را کرد ؟ زنان از زمین ارث نمى‏برند، پس چرا فاطمه علیها السلام مطالبه فدک را کرد ؟ زنان از زمین ارث نمى‏برند، پس چرا فاطمه علیها السلام مطالبه فدک را کرد ؟ زنان از زمین ارث نمى‏برند، پس چرا فاطمه علیها السلام مطالبه فدک را کرد ؟

زنان از زمین ارث نمى‏برند، پس چرا فاطمه علیها السلام مطالبه فدک را کرد ؟

    در فقه شیعه زنان از زمین ارث نمى‏برند.  پس چرا فاطمه علیها السلام مطالبه فدک را کرد که زمین بود؟   پاسخ‏: اوّلًا: آنچه اتفاق علماى شیعه است این است که فقط از زمین خانه مسکونىِ شوهر ارث نمى‏

 
 
در فقه شيعه زنان از زمين ارث نمى‏برند.  پس چرا فاطمه عليها السلام مطالبه فدك را كرد كه زمين بود؟
 
پاسخ‏:
اوّلًا: آنچه اتفاق علماى شيعه است اين است كه فقط از زمين خانه مسكونىِ شوهر ارث نمى‏برد، نه از خانه و املاك ديگر پدر و ساير بستگان.
اين سؤال كننده تا چه حد در اشتباه است! او تصور مى‏كند در نظر شيعه زن مطلقاً از زمين ارث نمى‏برد، حتى از زمين‏هاى موروثى پدر و مادر!
ثانياً: فدك ارث نبود، بلكه نحله بود. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فدك را كه به وسيله صلح به دست آمده و به يك معنى انفال بود به دختر خود بخشيد، آن هم به دستور خدا بود كه فرمود: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ....[1]
 
 
 
مراجعه شود: پاسخ جوان شيعى به پرسشهاى وهابيان، ص: ۱۱۵
 
 


[1] ( 1). اسراء: ۲۶
 
 


| شناسه مطلب: 83905نظرات کاربران