آیا نیودن نام مبارک ائمه در قرآن سبب اعتقاد به تحربف قرآن است؟ آیا نیودن نام مبارک ائمه در قرآن سبب اعتقاد به تحربف قرآن است؟ آیا نیودن نام مبارک ائمه در قرآن سبب اعتقاد به تحربف قرآن است؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
آیا نیودن نام مبارک ائمه در قرآن سبب اعتقاد به تحربف قرآن است؟ آیا نیودن نام مبارک ائمه در قرآن سبب اعتقاد به تحربف قرآن است؟ آیا نیودن نام مبارک ائمه در قرآن سبب اعتقاد به تحربف قرآن است؟ آیا نیودن نام مبارک ائمه در قرآن سبب اعتقاد به تحربف قرآن است؟ آیا نیودن نام مبارک ائمه در قرآن سبب اعتقاد به تحربف قرآن است؟

آیا نیودن نام مبارک ائمه در قرآن سبب اعتقاد به تحربف قرآن است؟

  می‌گویند: یکی از علل اعتقاد شیعیان به تحریف قرآن، نبودن نام امامان در قرآن است.   پاسخ: طراح شبهه  تهمتی بر شیعه زده سپس برای آن علتی نیز تراشیده است. اولا شیعه قائل به تحریف قرآن نیست بلکه تحریف‌نا

 
ميگويند: يكي از علل اعتقاد شيعيان به تحريف قرآن، نبودن نام امامان در قرآن است.
 
پاسخ:
طراح شبهه  تهمتي بر شيعه زده سپس براي آن علتي نيز تراشيده است.
اولا شيعه قائل به تحريف قرآن نيست بلكه تحريفناپذيري آن را كاملاً باور دارد و ده‌ها تفسير عربي و فارسي بر قرآن نوشته‌اند و مبناي آنها همين قرآن موجود است.
در مشهد مقدس در كتابخانه آستان قدس رضوي قريب شش هزار قرآن خطي وجود دارد كه تاريخ كتابت آنها از قرن اول هجري تا به امروز است و هيچ تفاوتي با قرآن رايج ندارند.
 بدتر از اتهام تحريف انگيزه‌اي است كه طراح شبهه براي اين تهمت تراشيده است. هرگز شيعه معتقد نيست كه همه چيز بايد به وسيله قرآن بيان گردد. بلكه علاوه بر قرآن سنت پيامبر (ص)  كه از خود او يا اوصياي او به دست ما مي‌‌رسد مانند قرآن محترم است و امامت امامان به وسيله سنت پيامبر (ص)  اعلام شده است.
 
 
مراجعه شود: جدال احسن، 126.
 


| شناسه مطلب: 83908نظرات کاربران