ایستادن روبه قبر و مخالف جهت قبله ایستادن روبه قبر و مخالف جهت قبله ایستادن روبه قبر و مخالف جهت قبله بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
ایستادن روبه قبر و مخالف جهت قبله ایستادن روبه قبر و مخالف جهت قبله ایستادن روبه قبر و مخالف جهت قبله ایستادن روبه قبر و مخالف جهت قبله ایستادن روبه قبر و مخالف جهت قبله

ایستادن روبه قبر و مخالف جهت قبله

شیخ شیعه در بحار مى‏گوید: روبه‏روى قبر ایستادن لازم است؛ اگر چه مخالف جهت قبله باشد. یعنى وقتى به زیارت ضریح‏هاى خود مى‏روند و دو رکعت نماز زیارت مى‏خوانند باید رو به قبر بخوانند گرچه قبله در سمت دیگرى باشد.    

شيخ شيعه در بحار مى‏گويد: روبه‏روى قبر ايستادن لازم است؛ اگر چه مخالف جهت قبله باشد. يعنى وقتى به زيارت ضريح‏هاى خود مى‏روند و دو ركعت نماز زيارت مى‏خوانند بايد رو به قبر بخوانند گرچه قبله در سمت ديگرى باشد.
 
 
پاسخ:
آنچه مجلسى گفته است اين است كه هنگام خواندن زيارت، بايد رو به قبر امام بايستى، هر چند اين كار مستلزم آن باشد كه پشت به قبله باشى.
اين سيره همه مسلمانان جهان از جمله خود سلفى‏ها هنگام سلام كردن بر پيامبر و ابوبكر و عمر است. آنان رو به ضريح و پشت به قبله مى‏ايستند و سلام مى‏دهند. و اما تفسيرى كه بر كلام مجلسى پس از كلمه «يعنى» آورده خيانتى بيش نيست و همه شيعيان نماز زيارت را رو به قبله مى‏خوانند و اگر گردآورنده سؤالها بخواهد اين‏گونه سخن بگويد نه تنها كسى را هدايت نمى‏كند بلكه گمراه بودن خود را براى همگان آشكار مى‏سازد.
 
 
مراجعه شود: پاسخ جوان شيعى به پرسشهاى وهابيان، ص: 343
 
 
 


| شناسه مطلب: 83934نظرات کاربران