تقیه و عصمت تقیه و عصمت تقیه و عصمت بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
تقیه و عصمت تقیه و عصمت تقیه و عصمت تقیه و عصمت تقیه و عصمت

تقیه و عصمت

شیعیان از سویى مى‏گویند ائمه معصوم‏اند و از سوى دیگر مى‏گویند که آن‏ها تقیه مى‏کنند. این دو با هم تناقض دارد؛ زیرا وقتى شما صحت آنچه را که امامانتان مى‏گویند نمى‏دانید پس معصوم بودنشان چه سودى دارد؟    

شيعيان از سويى مى‏گويند ائمه معصوم‏اند و از سوى ديگر مى‏گويند كه آن‏ها تقيه مى‏كنند. اين دو با هم تناقض دارد؛ زيرا وقتى شما صحت آنچه را كه امامانتان مى‏گويند نمى‏دانيد پس معصوم بودنشان چه سودى دارد؟
 
 
پاسخ:
در اين سؤال دو اشكال مطرح گرديده است:
1. تناقض ميان «اعتقاد به عصمت» و «اعتقاد بر عمل ائمه به تقيه».
2. اگر امامان در گفتار خود تقيه مى‏كردند، ديگر به گفتار آنان در موارد ديگر نمى‏توان اعتماد كرد؛ زيرا ممكن است، تقيه كرده باشند.
در پاسخ اشكال نخست مى‏گوييم: تناقض اين است كه دو گزاره با موضوع و محمول واحد دو حكم غير قابل جمع داشته باشند؛ مانند اين‏كه بگوييم زيد دانشمند است و زيد دانشمند نيست. در حالى كه در اينجا دو گزاره داريم كه از نظر موضوع و محمول متفاوت‏اند و از نظر حكم هم هر دو ايجابى هستند. گويا گرد آورنده پرسش‏ها برگى از مسائل عقلى نخوانده است.
پاسخ پرسش دوم اين است كه: اوّلًا: امامان در همه‏جا تقيه نمى‏كردند. در موردى كه فتواى حاكم زمان و فقيهان رسمى و مورد تأييدِ حكومت بر خلاف نظر ائمه بود در اين مورد براى دفع ضرر و خطر از شيعيان متوسل به تقيه شده و موافق مفتى زمان حكم كرده‏اند و در مواردى كه اصلًا اين ملاك نبود تقيه نمى‏كردند و بنابراين تقيه در موارد مخصوص مايه سلب اعتماد به‏طور كلى نمى‏شود حتى در مواردى كه تقيه مى‏كردند لحن گفتگو به‏گونه‏اى بود كه آگاهان از اصحاب ائمه مى‏دانستند كه اين پاسخ به عنوان تقيه صادر شده است.
كسانى‏كه با روايات امامان معصوم آشنا هستد، احاديثى را كه از روى تقيه وارد شده مى‏شناسند و قرائن در خود حديث بر تقيه بودن گواهى مى‏دهد.[1]
 
مراجعه شود: پاسخ جوان شيعى به پرسشهاى وهابيان، ص: 217
 


[1] محمد طبرى، پاسخ جوان شيعى به پرسشهاى وهابيان، 1جلد، نشر مشعر - تهران، چاپ: 1386، 2.
 


| شناسه مطلب: 83937نظرات کاربران