آیا هنگامی که عمر به بیت‌المقدس رفت، امام علی (ع)  را جانشین خود کرد؟ آیا هنگامی که عمر به بیت‌المقدس رفت، امام علی (ع)  را جانشین خود کرد؟ آیا هنگامی که عمر به بیت‌المقدس رفت، امام علی (ع)  را جانشین خود کرد؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
آیا هنگامی که عمر به بیت‌المقدس رفت، امام علی (ع)  را جانشین خود کرد؟ آیا هنگامی که عمر به بیت‌المقدس رفت، امام علی (ع)  را جانشین خود کرد؟ آیا هنگامی که عمر به بیت‌المقدس رفت، امام علی (ع)  را جانشین خود کرد؟ آیا هنگامی که عمر به بیت‌المقدس رفت، امام علی (ع)  را جانشین خود کرد؟ آیا هنگامی که عمر به بیت‌المقدس رفت، امام علی (ع)  را جانشین خود کرد؟

آیا هنگامی که عمر به بیت‌المقدس رفت، امام علی (ع) را جانشین خود کرد؟

  پاسخ: این مطلب را «ابن‌کثیر» در «البدایة و النهایه»[1] از «سیف بن‌عمر» نقل می‌کند که از جاعلان حدیث و دروغگویان تاریخ است و به هیچ روی به روایت او نمی­‌توان اعتنا کرد و همه نوی

 
پاسخ:
اين مطلب را «ابن‌كثير» در «البداية و النهايه»[1] از «سيف بن‌عمر» نقل مي‌كند كه از جاعلان حديث و دروغگويان تاريخ است و به هيچ روي به روايت او نمي­‌توان اعتنا كرد و همه نويسندگان علم رجال او را تضعيف كرده­اند. سيف واضع «احاديث منكَر» و به زنديق بودن متهم است. او از پيش خود اصحابي خيالي مانند «عبدالله بن‌سبأ» را مي‌ساخت و براي متهم كردن شيعيان روايات آنان را به شيعه نسبت مي‌داد.
«ابن‌حجر عسقلاني» در «تهذيب التهذيب» او را «وضّاع حديث» مي‌خواند احاديثش را «منكَر» مي‌شمارد و وي را به زنديق بودن متهم مي‌كند.[2] وي شخصيّت «عبدالله بن ‌سبأ» يهودي را ساخت تا شيعيان را بدنام كند.
«حلبي» از برخي محققان نقل مي‌كند كه او به زنديق بودن و جعل حديث متهم است.[3] «ذهبي» درباره او مي‌نويسد: «از مجهولان مانند هشام بن‌عروه و عبيدالله بن‌عمرو و... حديث نقل مي‌كرده است و برخي از مورخان او را متروك و به زندقه متهم دانسته‌ و احاديث او را منكر شمرده‌اند».
بنابراين جريان رفتن عمر به بيت المقدس و جانشيني امام علي (ع)  از سوي او بي‌اعتبار است و با آن نمي‌توان چيزي را ثابت كرد.
 
مراجعه شود: شكست اوهام، ص 268.


[1]. البداية و النهاية، ج7 ص 64.
[2]. تهذيب التهذيب، ابن‌حجر، ج 4، ص504؛ الاصابه، ج5، ص 242؛ سبل الهدي و الرشاد، ج 11، ص 142.
[3]. الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، صص204 و 205.
 


| شناسه مطلب: 83940نظرات کاربران