چرا وهابیها برخی از صحابه را اهل شرب خمر می­دانند؟ چرا وهابیها برخی از صحابه را اهل شرب خمر می­دانند؟ چرا وهابیها برخی از صحابه را اهل شرب خمر می­دانند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا وهابیها برخی از صحابه را اهل شرب خمر می­دانند؟ چرا وهابیها برخی از صحابه را اهل شرب خمر می­دانند؟ چرا وهابیها برخی از صحابه را اهل شرب خمر می­دانند؟ چرا وهابیها برخی از صحابه را اهل شرب خمر می­دانند؟ چرا وهابیها برخی از صحابه را اهل شرب خمر می­دانند؟

چرا وهابیها برخی از صحابه را اهل شرب خمر می­دانند؟

  محمد بن عبدالوهاب مؤسس گروه وهابیت مطابق با اعتقاد ابن تیمیه می­گوید: عده­ای از صحابه و تابعین خمر را حلال می­شمردند و گمان می­کردند که شرب خمر از برای کسی که عمل صالح انجام می­دهد مباح است.[1] این صحابه­ که شراب را

 
محمد بن عبدالوهاب مؤسس گروه وهابيت مطابق با اعتقاد ابن تيميه مي­گويد: عده­اي از صحابه و تابعين خمر را حلال مي­شمردند و گمان مي­كردند كه شرب خمر از براي كسي كه عمل صالح انجام مي­دهد مباح است.[1]
اين صحابه­ كه شراب را حلال مي­شمردند آيا از تحريم آن توسط پيامبر(ص) آگاهي داشته و مي­دانسته­اند كه شرب خمر حرام است و چون طبق ديدگاه وهابيون صحابه خودشان را مجتهد مي­پنداشته[2] و بر اساس اجتهاد خودشان حكم به حليت كرده اند و يا اينكه اصلا از حرمت شراب در دين اسلام اطلاع نداشته اند؟


[1] . صالح بن عبدالله ، عبدالرحمن العبوز، رئيس الجامعه الاسلاميه، عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيه، و اثر هافي العالم الاسلام، ج 1 ص338، المدينه المنوره، مكتبة الوفاء، سوم ، 1417ق
[2] . شاطبي، الموافقات في اصول الشريعه، ج4، ص59، بيروت ، داراحياء التراث العربي.
 


| شناسه مطلب: 84342نظرات کاربران