چرا وهابیها خداوند را محدود به یک جهت خاص می­دانند؟ چرا وهابیها خداوند را محدود به یک جهت خاص می­دانند؟ چرا وهابیها خداوند را محدود به یک جهت خاص می­دانند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
چرا وهابیها خداوند را محدود به یک جهت خاص می­دانند؟ چرا وهابیها خداوند را محدود به یک جهت خاص می­دانند؟ چرا وهابیها خداوند را محدود به یک جهت خاص می­دانند؟ چرا وهابیها خداوند را محدود به یک جهت خاص می­دانند؟ چرا وهابیها خداوند را محدود به یک جهت خاص می­دانند؟

چرا وهابیها خداوند را محدود به یک جهت خاص می­دانند؟

   در حالیکه خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم به صراحت می­فرماید:« فاینما تولوا فثم وجه الله»[1] به هر سو رو کنید پس خدا آنجا است. و نیز فرموده است :« وَ هُوَ مَعَکمُ‏ْ أَیْنَ مَا کُنتُم‏؛ َو هر جا باشید او با

 
 در حاليكه خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم به صراحت مي­فرمايد:« فاينما تولوا فثم وجه الله»[1] به هر سو رو كنيد پس خدا آنجا است. و نيز فرموده است :« وَ هُوَ مَعَكمُ‏ْ أَيْنَ مَا كُنتُم‏؛ َو هر جا باشيد او با شما است».[2] چرا وهابيان براي خداوند جهت خاصي قائل­اند و آن را تنها در جهت فوق مي­دانند؟و مي­پندارند كه خداوند در جهت فوق و بالا قرار دارد و آن را يك امر ضروري و فطري مي دانند .ابن تيميه كه مقتداي  وهابيت است چگونگي اين فوقيت را اينگونه بيان مي كند: هوا فوق زمين است ابر فوق هوا است و آسمان­ها فوق ابرها و زمين است و عرش فوق آسمان­ها است و خداوند در فوق همه اينها قرار دارد[3] .و ي مي گويد اين اعتقاد با عقل و فطرت سازگار مي باشد.[4] و در مقام تاكيد اين مطلب مي­گويد كساني كه قايل به رويت اند ولي براي خدا جهت فوقيت را ثابت نمي دانند گفته­ي آنها به حكم ضروري عقل معلوم الفساد است![5]


[1] . بقره /115.
[2] . حديد / 4
[3] . ابن تيميه،  ابو العباس، احمد بن عبدالحليم الحراني، منهاج السنه، ج 1، ص263،  مصر،  بولاق، اول، ،321 ق.   
[4] . همان،  ص 219.
[5] . همان، ص 217.
 


| شناسه مطلب: 84368نظرات کاربران