چگونه وهابیت عقیده دارد که خداوند در قیامت با مردم در­گوشی صحبت می­کند؟ چگونه وهابیت عقیده دارد که خداوند در قیامت با مردم در­گوشی صحبت می­کند؟ چگونه وهابیت عقیده دارد که خداوند در قیامت با مردم در­گوشی صحبت می­کند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چگونه وهابیت عقیده دارد که خداوند در قیامت با مردم در­گوشی صحبت می­کند؟ چگونه وهابیت عقیده دارد که خداوند در قیامت با مردم در­گوشی صحبت می­کند؟ چگونه وهابیت عقیده دارد که خداوند در قیامت با مردم در­گوشی صحبت می­کند؟ چگونه وهابیت عقیده دارد که خداوند در قیامت با مردم در­گوشی صحبت می­کند؟ چگونه وهابیت عقیده دارد که خداوند در قیامت با مردم در­گوشی صحبت می­کند؟

چگونه وهابیت عقیده دارد که خداوند در قیامت با مردم در­گوشی صحبت می­کند؟

   آیا این دیدگاه مستلزم اعضا و جوارح برای خداوند نیست؟ ابن قیم الجوزی شاگرد ابن تیمیه در کتاب «طریق الهجرتین» می گوید : خداوند در روز قیامت کنار بنده­ی مؤمن قرار می گیرد و با او درگوشی حرف می زند و بنده مومن آن چنان به پ

 
 آيا اين ديدگاه مستلزم اعضا و جوارح براي خداوند نيست؟
ابن قيم الجوزي شاگرد ابن تيميه در كتاب «طريق الهجرتين» مي گويد : خداوند در روز قيامت كنار بنده­ي مؤمن قرار مي گيرد و با او درگوشي حرف مي زند و بنده مومن آن چنان به پروردگارش نزديك مي شود كه با خدا پهلو به پهلو قرار مي گيرد و خداوند كتف خودش را بر او مي گذارد و مشغول صحبت مي گردند، خداوند از بنده اش سوال مي كند به ياد داري كه به فلان گناه مرتكب شدي؟ او مي گويد آري آري و به تمام گناهانش اعتراف مي كند.[1] مگر خدا جسم است كه اين چنين در كنار بنده اش مي نشيند؟


[1] . طريق الهجرتين، ص 373.
 


| شناسه مطلب: 84370نظرات کاربران