سخنرانی سخنرانی سخنرانی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
سخنرانی سخنرانی سخنرانی سخنرانی سخنرانی

سخنرانی

ردیف عنوان نسخه تلفن همراه 1 اهمیت حج از منظر قرآن کریم   2 فلسفه و هدف حج چیست؟   3 موقعیت حج در میان مجموعه احکام و دست
رديف

عنوان

نسخه تلفن همراه

1

اهميت حج از منظر قرآن كريم

 

2

فلسفه و هدف حج چيست؟

 

3

موقعيت حج در ميان مجموعه احكام و دستورات اسلامي

 

4

شرح دعاهاي حضرت ابراهيم

 

5

حكمت و اسرار حج در زندگي اجتماعي

 
نظرات کاربران