سخنرانی

ردیف عنوان نسخه تلفن همراه 1 اهمیت حج از منظر قرآن کریم   2 فلسفه و هدف حج چیست؟   3 موقعیت حج در میان مجموعه احکام و دست

رديف عنوان نسخه تلفن همراه
1 اهميت حج از منظر قرآن كريم  
2 فلسفه و هدف حج چيست؟  
3 موقعيت حج در ميان مجموعه احكام و دستورات اسلامي  
4 شرح دعاهاي حضرت ابراهيم  
5 حكمت و اسرار حج در زندگي اجتماعي  


| شناسه مطلب: 84396نظرات کاربران