کتابخوان عتبات کتابخوان عتبات کتابخوان عتبات بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
کتابخوان عتبات کتابخوان عتبات کتابخوان عتبات کتابخوان عتبات کتابخوان عتبات

کتابخوان عتبات

دریافت کتابخوان عتباتلیست کتاب های موجود در نرم افزار 1-قرآن 2-مفاتیح الجنان 3-سیمای کربلا حریم حریت 4-گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی 5-آداب کوی جانان ـ آداب زیارت حسینی علیه السلام 6-سیمای کاظمین آرام دجله 7-ره توشه عتبات عالی

ليست كتاب هاي موجود در نرم افزار
1-قرآن
2-مفاتيح الجنان
3-سيماي كربلا حريم حريت
4-گزيده سيماي سامرا سيناي سه موسي
5-آداب كوي جانان ـ آداب زيارت حسيني عليه السلام
6-سيماي كاظمين آرام دجله
7-ره توشه عتبات عاليات
8-عتبات عاليات عراق
9-زائر كربلا
10-گزيده سيماي نجف اشرف
11-ادعيه و زيارات عتبات عاليات با ترجمه فارسى
12-احكام فقهي سفر زيارتي عتبات
13-حماسه جاويدان
14-عاشورا حماسه جاويدان
15-هم نفس با كربلا ـ مجموعه شعر عاشورايي
16-كربلا
17-راهنماي اماكن زيارتي و سياحتي در عراق ـ ويژه كارگزاران حج و زيارت
18-آداب سفر و زيارت عتبات عاليات
19-اماكن زيارتي و سياحتي عراق
20-شيعه و پاسخ به چند پرسش
21-درسنامه گزيده سيماي عقايد شيعه
 
نظرات کاربران