کتابخوان عتبات کتابخوان عتبات کتابخوان عتبات کتابخوان عتبات
کتابخوان عتبات کتابخوان عتبات کتابخوان عتبات کتابخوان عتبات

کتابخوان عتبات

دریافت کتابخوان عتباتلیست کتاب های موجود در نرم افزار 1-قرآن 2-مفاتیح الجنان 3-سیمای کربلا حریم حریت 4-گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی 5-آداب کوی جانان ـ آداب زیارت حسینی علیه السلام 6-سیمای کاظمین آرام دجله 7-ره توشه عتبات عالی

ليست كتاب هاي موجود در نرم افزار
1-قرآن
2-مفاتيح الجنان
3-سيماي كربلا حريم حريت
4-گزيده سيماي سامرا سيناي سه موسي
5-آداب كوي جانان ـ آداب زيارت حسيني عليه السلام
6-سيماي كاظمين آرام دجله
7-ره توشه عتبات عاليات
8-عتبات عاليات عراق
9-زائر كربلا
10-گزيده سيماي نجف اشرف
11-ادعيه و زيارات عتبات عاليات با ترجمه فارسى
12-احكام فقهي سفر زيارتي عتبات
13-حماسه جاويدان
14-عاشورا حماسه جاويدان
15-هم نفس با كربلا ـ مجموعه شعر عاشورايي
16-كربلا
17-راهنماي اماكن زيارتي و سياحتي در عراق ـ ويژه كارگزاران حج و زيارت
18-آداب سفر و زيارت عتبات عاليات
19-اماكن زيارتي و سياحتي عراق
20-شيعه و پاسخ به چند پرسش
21-درسنامه گزيده سيماي عقايد شيعه
 
نظرات کاربران