کتابخوان عتبات

دریافت کتابخوان عتباتلیست کتاب های موجود در نرم افزار 1-قرآن 2-مفاتیح الجنان 3-سیمای کربلا حریم حریت 4-گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی 5-آداب کوی جانان ـ آداب زیارت حسینی علیه السلام 6-سیمای کاظمین آرام دجله 7-ره توشه عتبات عالی

لیست کتاب های موجود در نرم افزار
1-قرآن
2-مفاتیح الجنان
3-سیمای کربلا حریم حریت
4-گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی
5-آداب کوی جانان ـ آداب زیارت حسینی علیه السلام
6-سیمای کاظمین آرام دجله
7-ره توشه عتبات عالیات
8-عتبات عالیات عراق
9-زائر کربلا
10-گزیده سیمای نجف اشرف
11-ادعیه و زیارات عتبات عالیات با ترجمه فارسى
12-احکام فقهی سفر زیارتی عتبات
13-حماسه جاویدان
14-عاشورا حماسه جاویدان
15-هم نفس با کربلا ـ مجموعه شعر عاشورایی
16-کربلا
17-راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق ـ ویژه کارگزاران حج و زیارت
18-آداب سفر و زیارت عتبات عالیات
19-اماکن زیارتی و سیاحتی عراق
20-شیعه و پاسخ به چند پرسش
21-درسنامه گزیده سیمای عقاید شیعه
 
نظرات کاربران