کتابخوان عتبات

دریافت کتابخوان عتباتلیست کتاب های موجود در نرم افزار 1-قرآن 2-مفاتیح الجنان 3-سیمای کربلا حریم حریت 4-گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی 5-آداب کوی جانان ـ آداب زیارت حسینی علیه السلام 6-سیمای کاظمین آرام دجله 7-ره توشه عتبات عالی


لیست کتاب های موجود در نرم افزار

1-قرآن

2-مفاتیح الجنان

3-سیمای کربلا حریم حریت

4-گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی

5-آداب کوی جانان ـ آداب زیارت حسینی علیه السلام

6-سیمای کاظمین آرام دجله

7-ره توشه عتبات عالیات

8-عتبات عالیات عراق

9-زائر کربلا

10-گزیده سیمای نجف اشرف

11-ادعیه و زیارات عتبات عالیات با ترجمه فارسى

12-احکام فقهی سفر زیارتی عتبات

13-حماسه جاویدان

14-عاشورا حماسه جاویدان

15-هم نفس با کربلا ـ مجموعه شعر عاشورایی

16-کربلا

17-راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق ـ ویژه کارگزاران حج و زیارت

18-آداب سفر و زیارت عتبات عالیات

19-اماکن زیارتی و سیاحتی عراق

20-شیعه و پاسخ به چند پرسش

21-درسنامه گزیده سیمای عقاید شیعه

 


| شناسه مطلب: 85231نظرات کاربران