مساله تحریف ناپذیری قرآن مساله تحریف ناپذیری قرآن مساله تحریف ناپذیری قرآن بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مساله تحریف ناپذیری قرآن مساله تحریف ناپذیری قرآن مساله تحریف ناپذیری قرآن مساله تحریف ناپذیری قرآن مساله تحریف ناپذیری قرآن

مساله تحریف ناپذیری قرآن

سئوال : آیا علاوه بر عقیده عمومی شیعیان مبنی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم ، هیچیک از علماء بزرگ شیعه در این مورد صراحتاً اظهار نظر کرده‌اند؟ پاسخ : مساله تحریف ناپذیری قرآن ، عقیده‌ای است ثابت و قطعی در شیعه می باشد و همواره عالمان بزرگ و

سئوال :

آيا علاوه بر عقيده عمومي شيعيان مبني بر تحريف ناپذيري قرآن كريم ، هيچيك از علماء بزرگ شيعه در اين مورد صراحتاً اظهار نظر كرده‌اند؟

پاسخ :

مساله تحريف ناپذيري قرآن ، عقيده‌اي است ثابت و قطعي در شيعه مي باشد و همواره عالمان بزرگ و نامور در اين باره با صراحت اظهار نظر كرده‌اند و حتي مي‌توان گفت اين عقيده مورد اتفاق و اجماع مي‌باشد چنانچه علامه محمد حسين كاشف الغطاء از  اين اجماع ياد مي‌كند.[1] و شهيد سيد نور الله تستري مي‌گويد: « نسبت تحريفي كه به شيعه اماميه داده شده نظر نيست كه جمهور علما بدان معتقد باشند ... .»[2] 

گزيده‌اي از تصريحات برخي از علماي برجسته :

1ـ شيخ المحدثين ، ابو جعفر صدوق ( 381 هـ ) : « ما معتقديم قرآني را كه خداوند تعالي بر محمد پيامبر خود فرستاده است هماني است كه بين دو جلد مي‌باشد يعني قرآني كه در دست مردم است و نه چيزي بيش از آن و مشهور آن است كه عدد سوره‌هاي آن 114 تا است … هر كه به ما نسبت دهد كه مي‌گوييم قرآن بيش از آن است دروغگو مي‌باشد»[3]

2ـ شيخ الطائفه  ابو جعفر محمد بن حسن طوسي ( 460 هـ )  ايشان در مقدمه تفسير تبيان گويد:«‌… سخن در زيادت و نقصان قرآن شايسته چنين كتابي كه مقصد آن علم به معاني قرآن مي‌باشد نيست . زيرا بر بطلان زيادت در قرآن اجماع و اتفاق مي‌باشد. درباره نقصان در آن هم ظاهراً مذهب مسلمين مخالف آن است و نظريه درست مذهب ما هم با همين سازگار است چنانچه سيد مرتضي هم همين را تائيد كرده و از روايات هم چنين بر مي‌آيد. ».[4]

3ـ جمال الدين يوسف بن مطهر حلي ( 726 هـ ) : « درست آن است كه هيچ تغيير و تاخير و تقديمي در قرآن راه نيافته و نه بر آن افزوده شده و نه چيزي از آن كاسته شده است و به خدا پناه مي‌بريم از اين كه چنين عقيده‌اي داشته باشيم چرا كه موجب مي‌شود در معجزه پيامبر كه به تواتر نقل شده خدشه راه يابد».[5]

4ـ شيخ الفقهاء‌ شيخ جعفر كاشف الغطاء ( 1228 هـ ) : « نه يك سوره و نه يك آيه و حتي يك كلمه يا يك حرف بدان افزوده نشده و هر آنچه بين دو جلد است سخن خداوند تعالي است و اين ضروري مذهب و دين و اجماع مسلمين و اخبار پيامبر و ائمه طاهرين مي‌باشد . »[6]

5ـ امام خميني (ره) : « هر آنكه در اين مساله انديشه كند كه مسلمين در گردآوري قرآن و حفظ و ضبط آن  از جهت قرائت و كتابت  چه اهتمامي ورزيده‌اند ، بر نادرستي پندار خيالي تحريف قرآن علم خواهد يافت. اخباري كه در اين باره رسيده و دستاويز قائلان به تحريف واقع شده يا ضعيف بوده و صلاحيت استدلال را ندارند يا دروغين و نشانه‌هاي جعل بر آن هويدا است و يا غريب و اعجاب آور مي‌باشند و صحيح اين اخبار ناظر مساله تاويل و تفسير است يعني در تفسير و تاويل قرآن تحريف راه يافته است نه در لفظ و عبارات آن …

 

خلاصه آن كه قرآن هماني است كه بين دو جلد است و فزوني و كاستي در آن راه نيافته و اختلاف در قرائات امر حادثي استكه ناشي از اختلاف در اجتهادات است بدون اين كه خدشه‌اي در اصل وحي كه روح الامين بر قلب سيدالمرسلين نازل كرده وارد سازد.»[7]  

 

پينوشت:

[1]  اصل الشيعه و اصولها / 113

[2] آلاء الرحمن 1/25-26 از مصائب النواصب 

[3] اعتقادات الاماميه 93-94

[4] تفسير التبيان 1/3

[5] اجوبه المسائل المهناويه مساله 13 ص 121

[6] كشف الغطاء كتاب القرآن از كتاب الصلاه / 298 -299

[7] تهذيب الاصول 2/165


| شناسه مطلب: 85242نظرات کاربران