عقیده امامیه ( شیعه) درباره جبرئیل امین چیست ؟ عقیده امامیه ( شیعه) درباره جبرئیل امین چیست ؟ عقیده امامیه ( شیعه) درباره جبرئیل امین چیست ؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
عقیده امامیه ( شیعه) درباره جبرئیل امین چیست ؟ عقیده امامیه ( شیعه) درباره جبرئیل امین چیست ؟ عقیده امامیه ( شیعه) درباره جبرئیل امین چیست ؟ عقیده امامیه ( شیعه) درباره جبرئیل امین چیست ؟ عقیده امامیه ( شیعه) درباره جبرئیل امین چیست ؟

عقیده امامیه ( شیعه) درباره جبرئیل امین چیست ؟

شیعیان اعتقاد دارند حضرت محمد بن عبدالله (ص) پیامبر خدا و خاتم پیامبران است و حضرت جبرئیل پیام آور وحی الهی برای ایشان می باشد ، همانگونه که در قرآن کریم آمده است . ( احزاب 40) با وجود چنین اعتقاد راسخی از سوی امامیه برخی بدون اطلاع و تحقیق ، شیعیان را

شيعيان اعتقاد دارند حضرت محمد بن عبدالله (ص) پيامبر خدا و خاتم پيامبران است و حضرت جبرئيل پيام آور وحي الهي براي ايشان مي باشد ، همانگونه كه در قرآن كريم آمده است . ( احزاب 40)

با وجود چنين اعتقاد راسخي از سوي اماميه برخي بدون اطلاع و تحقيق ، شيعيان را متهم مي‌سازند كه آنان معتقدند جبرئيل امين در ابلاغ رسالت امانت داري ننموده و نبوت را به حضرت محمد (ص) ابلاغ كرده و از ابلاغ رسالت به علي (ع) امتناع نموده است .

بيان چنين مطلبي نه تنها تهمت آشكاري به تشيع بوده ، بلكه ظلمي بزرگ در حق امانتدار پيام رسالت حضرت جبرئيل امين مي باشد .

طرح چنين تهمتي ريشه در دشمني يهود با حضرت محمد مصطفي (ص) ، حضرت جبرئيل امين ، اسلام و مسلمانان دارد .

قبلا نيز يهوديان حضرت جبرئيل امين را متهم ساختند كه ايشان در ابلاغ رسالت به اولاد يعقوب ( اسرائيل ) خيانت ورزيده آنرا به اولاد اسماعيل ابلاغ نمود و لذا اين آيه در رد ايشان نازل شد : " جبرئيل آنرا بر قلب تو نازل كرد تا از انذاركنندگان باشي "[1]

خداوند در آيه ديگري مي‌فرمايد: "بگو هر كس دشمن جبرئيل است ( بداند كه ) او قرآن را به اذن خدا بر قلب تو نازل كرده است "[2]

 

پي نوشت:

1- شعرا : 194 و 193

2- بقره : 97


| شناسه مطلب: 85244نظرات کاربران