قرآن و مسأله تحریف قرآن و مسأله تحریف قرآن و مسأله تحریف بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
قرآن و مسأله تحریف قرآن و مسأله تحریف قرآن و مسأله تحریف قرآن و مسأله تحریف قرآن و مسأله تحریف

قرآن و مسأله تحریف

قرآن والاترین مرجع نزد مسلمانان است. قرآن سخن خداوند است که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده و باطل به هیچ وجه بدان راه ندارد. « لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه» و هرکس در آن شک ورزد بدان کافر شده است؛ مسلمانان همه آن را مقدس می شمارند اما

قرآن والاترين مرجع نزد مسلمانان است. قرآن سخن خداوند است كه بر پيامبر اكرم (ص) نازل شده و باطل به هيچ وجه بدان راه ندارد. « لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه» و هركس در آن شك ورزد بدان كافر شده است؛ مسلمانان همه آن را مقدس مي شمارند اما در تفسير آن اختلاف دارند.

مرجع شيعه در تفسير، كلمات پيامبر (ص) و ائمه (ع) است و مرجع اهل سنت احاديث پيامبر است و به صحابه اعتماد مي ورزند و معلوم است اهل بيت (ع) آگاه ترين و عالم ترين مردم به كتاب خدايند.

و اما قول به تحريف كه به شيعه نسبت داده مي شود صرف تهمت است و در عقايد ايشان اثري از آن نيست و ما انواع تحريف را كه فرض آن ممكن است، متذكر مي شويم تا دريابيم كدامين قسم محل نزاع است و سپس كتاب و سنت بر عدم وقوع آن استدلال مي نمائيم.

انواع تحريف

1- نقل شيء از موضعش به موضعي ديگر؛ و اين معناي لغوي تحريف به اتفاق تمامي مسلمين واقع شده است و گواه آن قول خداوند است: «من الذين هادو يحرفون الكلم عن مواضعه . . . » (1) بعضي از يهوديان سخنان را از جاي خود تحريف مي كنند.

2- كاستن يا افزودن يك يا دو كلمه با حفظ نفس قرآن: اين تحريف در زمان اصحاب واقع شد و لذا عثمان امر به سوزاندن مصحف ها نمود و آنچه وي جمع آوري كردهمين قرآن معروف ميان مسلمانان است.

3- تحريف به زياده: به اين معني كه پاره اي از آيات قرآني كه در دست ماست از كلام نازل شده نيست؛ تحريف به اين معنا به اجماع مسلمانان باطل است.

دلايل ابطال شبهه تحريف در قرآن شريف

1- « انا نحن نزلنا الذكر و انا لحافظون» (2) اين آيه بقاء قرآن را از تحريف تضمين مي كند و ضمانت الهي تخلف ناپذير است.

2- « و انه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» (3)

3- حديث معروف ثقلين، بدين بيان كه قول به تحريف مستلزم عدم وجوب تمسك به قرآن و مقتضي سقوط آن از جحيت است در حاليكه پيامبر اكرم(ص) در حديث ثقلين ما را امر مي فرمايد كه بدان تمسك ورزيم.

4- اخبار عرضه به كتاب خدا، از جمله فرموده رسول خدا (ص): « آنچه را موافق كتاب خداست بگيريد و آنچه مخالف آن است رها سازيد.» و اين مستلزم عدم تحريف قرآن است.

5- مسأله اعجاز كه به واسطۀ آن تحدي مي شود. چنانكه خداوند مي فرمايد: « ام يقولون افتريه قل فأتوا بسوره من مثله» (4) آيا مي گويند محمد آن را جعل كرده است؟ بگو سوره اي مثل آن بياوريد. و اين به تعبير علما از بزرگترين دلايل بر نفي تحريف است.

6- تصريح ائمه هدي به عدم تحريف و نيز اعتراف علماي بزرگ شيعه به عدم تحريف همچون شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي و ديگران


1- نساء : 46

2- حجر : 9

3- فصلت : 41 و 42

4- يونس : 38

 

 


| شناسه مطلب: 85288نظرات کاربران