مراد از ناصبی چیست؟ مراد از ناصبی چیست؟ مراد از ناصبی چیست؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مراد از ناصبی چیست؟ مراد از ناصبی چیست؟ مراد از ناصبی چیست؟ مراد از ناصبی چیست؟ مراد از ناصبی چیست؟

مراد از ناصبی چیست؟

آیا شیعیان اهل سنت را ناصبی می دانند یا خیر؟ پاسخ اجمالی: ناصبی به کسی گویند که با اهلبیت ـ علیهم السلام ـ دشمنی داشته باشد و یا به آنها دشنام و ناسزا بگوید و شیعیان به هیچ وجه اهل سنت را ناصبی نمی دانند چون آنها هم اهلبیت ـ علیهم السلام ـ را دوست د

آيا شيعيان اهل سنت را ناصبي مي دانند يا خير؟

پاسخ اجمالي:

ناصبي به كسي گويند كه با اهلبيت ـ عليهم السلام ـ دشمني داشته باشد و يا به آنها دشنام و ناسزا بگويد و شيعيان به هيچ وجه اهل سنت را ناصبي نمي دانند چون آنها هم اهلبيت ـ عليهم السلام ـ را دوست دارند و دشمنان آل محمد (ص) را كافر مي دانند.

پاسخ تفصيلي:

مقدمه:

براي روشن شدن جواب در مقدمة به نكاتي اشاره مي شود:

آيات:

1- قرآن مي فرمايد، به چيزي كه آگاهي و اطلاع نداريد ، اظهار نظر نكنيد "لا تفف ما ليس لك به علم..."[1] از آنچه به آن آگاهي نداري پيروي مكن ، چرا كه گوش و چشم و دل همه مسئوولند "و از آنها در مورد كارهايي كه انجام مي دهند و . . . سؤال مي شود".

2- مساله دوستي اهلبيت (ذوي القربي) و پرهيز از دشمني آنها ، مورد اتفاق فريقين مي باشد ، چون هم قرآن بر اين مساله تأكيد دارد ، و هم روايات خود عامه ، اما قرآن مي فرمايد: "قل لا اسئلكم عليه اجراً ايد المودة في القربي"[2] بگو : من هيچ پاداشي از شما بر رسالتم درخواست نمي كنم جز دوست داشتن نزديكانم (= اهل بيتم) و هر كس كار نيكي انجام دهد بر نيكي اش مي افزايم. و بعضي آيات ديگر.[3]

اما روايات :

در دو قسمت بعضي از رواياتي را كه از طريق عامه نقل شده است بيان مي كنيم:

الف : روايات محبت به اهل بيت ـ عليهم السلام ـ

1- زمخشري از پيامبر (ص) نقل مي كند كه فرمود: "الا و من مات علي حب آل محمد مات شهيداً"[4] بيدار باشيد هر كس بر محبت آل محمد (ص) بميرد شهيد از دنيا رفته... بخشيده شده ، توبه كنند مؤمن ، از دنيا رفته ، و ملك الموت بشارت بهشت مي دهد ، و همچون عروسان وارد بهشت مي شود ، و در قبر دو تا در براي او به سمت بهشت باز مي شود و قبرش مزار ملائكه رحمت مي شود.[5]

2- پيامبر (ص) فرمود : "معرفة آل محمد (ص) برائة من النار، و حب آل محمد (ص) جواز علي الصراط و الولاية لآل محمد (ص) امانٌ عن العذاب"[6] شناخت آل محمد رهايي از آتش جهنم ، دوستي آنها گذرنامه رد شدن از پل صراط ، و ولايت آل محمد (ص) امان نامه اي است از عذاب .

ب: روايات بغض و دشمني با اهل بيت

1- پيامبر (ص) فرمود: "الا و من مات علي بغض آل محمد مات كافراً" هر كسي بر بغض آل محمد (ص) بميرد كافر از دنيا رفته است ، و بوي بهشت به مشامش نمي رسد.[7]

2- پيامبر (ص) فرمود: "علي خير البشر من ابي فقد كفر" علي بهترين بشر است هر كس ابا نمايد و قبول نكند كافر است.[8]

بعد از بيان مقدمه جواب قسمت اول سؤال اين است كه ناصبي دو تا معني دارد:

الف- معناي لغوي كه عبارت است از تعب و رنج ، بزحمت انداختن ، كوشش نمودن (اذا فرغت فانصب همٌّ ناصِبٌ) يعني غم بارنج ، عيش ناصب زندگي با مشقت .[9]

ب- معناي اصطلاحي ، به كساني ناصبي گفته مي شود كه دشمني با اهل بيت ـ عليهم السلام ـ دارند ، و يا به آنان دشنام دهد ، و يا به يكي از ائمه ـ عليهم السلام ـ دوازده گانه شيعه دشمني ، و يا دشنام دهد ،[10] اين اصطلاح دوم برگرفته از روايات خود اهلبيت ـ عليهم السلام ـ [11] مي باشد كه به چند روايت به عنوان نمونه اشاره مي كنيم :

ابي بصير از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل مي كند كه حضرت فرمود: "مُدمِنُ الخمر كعابد و تن، و الناصب لآل محمد شرٌّ منه" شراب خوار مانند بت پرست است و دشمني با آل محمد (ص) بدتر از شراب خوار است .[12]

- از امام باقر ـ عليه السلام ـ سؤال شد كه آيا زن مؤمنه شيعه مي تواند با ناصبي ازدواج كند فرمود: "لا لانّ الناصب كافرٌ"[13] فرمود : نه ، چون ناصبي كافر است .

در روايت ديگر مي خوانيم "ان اللَّه تعالي لم يخلق خلقاً انجس من الكلب و ان الناصب لنا اهل البيت لا نجس منه"[14] براستي كه خداوند نجس تر از سگ نيافريد، دشمن اهلبيت از سگ بدتر است . از اين سه روايت بخوبي استفاده مي شود كه مراد از ناصبي دشمن اهلبيت ـ عليهم السلام ـ مي باشد ، ضمناً استفاده مي شود كه آنها نجسند و كافر ، و زن مسلمان نمي تواند با آنها ازدواج كند.

اما قسمت دوم سؤال كه شيعيان آيا اهل سنت را ناصبي مي دانند ؟

بايد گفت: خير شيعيان اهل سنت را ناصبي نمي دانند چرا كه:

اولاً : اكثريت اهل سنت (غير از ناصبي ها) محبت اهلبيت را لازم مي دانند (طبق نص قرآن و روايات خود آنها كه قبلاً اشاره شد، و شافعي يكي از سران چهار مذهب عامه افتخارش اين است "ان كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافض"[15] اگر دوستي اهل بيت نشانه رافضي بودن است، جن و انس شهادت دهند كه من رافضي "و محب اهلبيت) هستم.

ثانياً خود اهل سنت دشمن و مبغض اهل بيت را كافر مي دانند كه قبلاً نقل شد ، آنگاه چگونه مي توان گفت آنها ناصبي مي باشند.

ثالثاً ناصبي ها چنانكه گفته شد ، نجس ، ذبيحه آنها حرام ، و ازدواج با آنها جائز نيست ، اما اهل سنت را هيچ عالم شيعي چنين فتواي درباره آنها نداده است ، بلكه در رساله ها تصريح به حليت ذبيحه آنها ، جواز ازدواج به آنها و ... شده است و حتي همه علماي شيعه نماز بر جنازه مسلمان را واجب ، و دفن و كفن ميت مسلمان را لازم مي دانند.[16]

خلاصه ي جواب قسمت اول سؤال

ناصبي يك معناي لغوي دارد. كه به معناي رنج و خستگي و كوشش و... مي باشد و يك معناي اصطلاحي دارد كه برگرفته از روايات اهلبيت ـ عليهم السلام ـ مي باشد و آن اينكه كسي با اهلبيت دشمني داشته باشد يا به آنها دشنام و ناسزا بگويد.

خلاصه ي جواب قسمت دوم سؤال

به هيچ وجه عامه از نظر شيعيان ناصبي نمي باشند ، چون آنها اولاً اهلبيت را دوست دارند و ثانياً دشمنان آل محمد ـ عليهم السلام ـ را كافر مي دانند ، و ثالثاً تمام علماي ما فتوا بر جواز ازدواج با آنها ، و وجوب دفن و نماز بر ميت آنها داده اند .


[1]. اسراء/36.

[2]. شوري/23.

[3]. سباء/47 و فرقان/57.

[4]. محمد بن عمر زمخشري، الكشاف (دار الكتاب العربي، 1407 ه 1987م) ج4، ص220.

[5]. همان مدرك، دنبال حديث، نقل به صورت تلخيص.

[6]. حافظ سليماني قندوزي، ينابيع المودة (مكتبة بصيرتي قم) ص22.

[7]. كشاف (پيشين) ج4، ص221.

[8]. علاء الدين علي المتقي، الهندي، كنزل العمال في سنن الاقوال و الافعال (مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405 ه 1915م) ج11، ص610.

[9]. محمد راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن (دفتر نشر الكتاب چاپ دوم، 1404) ص494. كلمه نصب و خليل بن احمد، ترتيب كتاب العين (مؤسسة نشر اسلامي جامعه مدرسين، چاپ اول، 1414) ص807 كلمه نصب.

[10]. رساله توضيح المسائل مراجع عظام، بحث كفر و اقسام آن، و عروة الوثقي، سيد يزدي، ج1، بحث كفر (از بحث نجاسات) در بعضي رساله ها مساله 117 - بعضي 113 - بعضي 111.

[11]. بعضي از لغويين نواصب را معني نموده، "گروهي كه با امير المؤمنين دشمني دارد"، ظاهراً بر گرفته از روايات باشد، احمد سياح - فرهنگ جامع عربي فارسي (كتابفروشي اسلام)، چاپ هشتم، ج4، ص270، ماده نصب.

[12]. محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعه (دار احياء التراث، لبنان) ج18، ص559، ح12.

[13]. همان، باب 10، من ابواب ما يحرم من النكاح، حديث 15.

[14]. همان، ج1، ص159، ح5.

[15]. سلطان الواعظين، شبهاي پيشاور (دار الكتب الاسلامية، سي و هفتم، 1376) ص64.

[16]. رساله علميه تمام مراجع، بحث نماز بر ميت.

 

 


| شناسه مطلب: 85297نظرات کاربران