نقشینه آسمان نقشینه آسمان نقشینه آسمان بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
نقشینه آسمان نقشینه آسمان نقشینه آسمان نقشینه آسمان نقشینه آسمان

نقشینه آسمان

معرفی مصوراماکن متبرک مکه مکرمه مهمترین قسمت این نرم افزار است در این نرم افزار به معرفی قسمت های داخلی مسجد الحرام، مشاعر حج  پرداخته است  معرفی عرفات، مشعر الحرام، منی، کوه ثور و  غار حرا از دیگر بخش های این برنامه است این نرم افزار

  • معرفی مصوراماکن متبرک مکه مکرمه مهمترین قسمت این نرم افزار است
  • در این نرم افزار به معرفی قسمت های داخلی مسجد الحرام، مشاعر حج  پرداخته است
  •  معرفی عرفات، مشعر الحرام، منی، کوه ثور و  غار حرا از دیگر بخش های این برنامه است
  • این نرم افزار به سفارش ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان تدوین و منتشر می گردد.| شناسه مطلب: 85343نظرات کاربران