شدت علاقه علی علیه السلام  به پیامبر صلی الله علیه و آله شدت علاقه علی علیه السلام  به پیامبر صلی الله علیه و آله شدت علاقه علی علیه السلام  به پیامبر صلی الله علیه و آله بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
شدت علاقه علی علیه السلام  به پیامبر صلی الله علیه و آله شدت علاقه علی علیه السلام  به پیامبر صلی الله علیه و آله شدت علاقه علی علیه السلام  به پیامبر صلی الله علیه و آله شدت علاقه علی علیه السلام  به پیامبر صلی الله علیه و آله شدت علاقه علی علیه السلام  به پیامبر صلی الله علیه و آله

شدت علاقه علی علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله

رسول خدا صلی الله علیه و آله  به هنگام هجرت از مکه به مدینه، ابوبکر را همراه خود برد و او را نجات داد، اما علی علیه السلام  را در بستر خود قرار داد و جان او را به خطر انداخت. پرسش اینجاست که کدام‌یک سزاوار است خاری در پایش نرود و در معرض

رسول خدا صلي الله عليه و آله  به هنگام هجرت از مكه به مدينه، ابوبكر را همراه خود برد و
او را نجات داد، اما علي عليه السلام  را در بستر خود قرار داد و جان او را به خطر انداخت.
پرسش اينجاست كه كدام‌يك سزاوار است خاري در پايش نرود و در معرض خطر قرار نگيرد؟

پاسخ

با اين ادعاي شما، كساني‌ كه جان خود را از مبارزه با كفار دور نگه داشتند و از خطر در امان ماندند، باارزش‌تر از كساني هستند كه براي دفاع از دين خدا خود را به خطر انداختند!

همچنين با اين ادعاي شما، كساني‌ كه در غزوه احد و حنين از ميدان جهاد گريختند عزيزتر و نزد خدا محبوب‌تر از كساني بودند كه در ميدان جهاد جان‌فشاني كرده‌اند! و كساني‌ هم كه در غزوه خندق در مقابل مبارز‌طلبي عمرو بن عبدود از ترس جان خود صدايشان درنيامد، گرامي‌تر از علي بن ابي‌طالب عليه السلام  بودند كه با به خطر انداختن جان خود به مبارزه با عمرو بن عبدود رفت و مسلمانان را از شر او نجات داد و رسول خدا صلي الله عليه و آله  در حق او فرمود:

ابشر يا علي! فلو وُزنَ الْيومَ عَملُك بِعَملِ امّةِ مُحمّدٍ لَرَجّح عَملُك بِعمَلِهم.[1]

بشارت باد بر تو اي علي هر گاه اين كار تو با تمام اعمال نيك امت من مقايسه شود، از تمام آنها برتر خواهد بود.

و نيز فرمود:

لمَبارزَةُ عَليٍّ لِعَمْرو بْنِ عَبدودٍ اَفضلُ مِنْ أعمالِ اُمّتي اِلى يَومِ الْقيامةِ.

مبارزه علي بن ابي‌طالب در غزوه خندق با عمرو بن عبدود، از تمام اعمال امت من تا روز قيامت برتر است.[2]

با اين ادعاي شما، ابوبكر و عمر كه در غزوه خيبر در جنگ با خيبريان از ميدان گريختند و جان خود را نجات دادند، برتر از علي عليه السلام  هستند درحالي‌كه رسول خدا صلي الله عليه و آله  فرمود:

لَاُعطِينّ الرأية غداً رجلاً يُحبّ اللهَ و رَسولَه وَ يُحبّه اللهُ وَ رسولُه لَيس بفرّارٍ...[3]

فردا اين پرچم را به دست مردي خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست مي‌دارد و خدا و رسولش نيز او را دوست مي‌دارند و او فرار نمي‌كند.

آن‌گاه فرمود: «بگوييد علي بيايد...».

همچنين، آيه «شَري»[4] در فضيلت و مدح علي عليه السلام  و به اين دليل كه علي عليه السلام  حاضر شد جان خود را براي رسول خدا به خطر بيندازد، نازل شد.[5] بنابراين بايد گفت ـ نعوذ بالله ـ خدا هم در فرستادن جبرئيل و ميكائيل براي حفاظت از جان علي عليه السلام  در شب هجرت، اشتباه كرده است.[6]

از سويي ديگر كسي كه همراه رسول خدا صلي الله عليه و آله  در واقعه هجرت، حضور داشت، دچار ترس و هراس مي‌شد، رسول خدا صلي الله عليه و آله  او را دلداري مي‌داد و تلاش مي‌كرد تا از ترس او بكاهد؛ چنان‌كه در قرآن آمده است: {يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا}؛ «و او به همسفر خود مي‌گفت: غم مخور، خدا با ما است». (توبه: 40)

آيا كسي كه در كنار رسول خدا صلي الله عليه و آله  دچار وحشت شده، برتر است يا كسي كه در مقابل شمشيرهاي برنده مشركان، براي در امان ماندن رسول خدا صلي الله عليه و آله ، با كمال آرامش آرميده است؟ البته نبايد فراموش كرد كه قرآن هرگز كسي را كه در واقعه هجرت، همراه رسول خدا صلي الله عليه و آله  بوده نستوده است. در حالي كه بنا به روايتي كه خود اهل سنت نقل كرده‌اند، خداوند به سبب فداكاري علي عليه السلام  در ليلة المبيت، به ملائكه مباهات فرمود و جبرئيل و ميكائيل را براي حفاظت از جان علي عليه السلام  فرو فرستاد.[7]

 
[1]. شواهد التنزيل، ج 2، ص 12.

[2]. مستدرك حاكم، ج3، ص34؛ شواهد التنزيل، ج2، ص 14؛ جامع الاحاديث، ج18، ص53؛ جمع الجوامع، ج1، ص16745؛ كنزالعمال، ج11، ص623.

[3]. صحيح بخاري، ج3، ص1357؛ صحيح مسلم، ج7، ص120؛ مسند احمد بن حنبل، ج1، ص99؛ سنن نسائي، ج5، ص109؛ سنن بيهقي، ج9، ص131؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص45؛ مستدرك حاكم، ج3، ص117؛ الاستيعاب، ج 3، ص 1099.

[4]. آيه 207 سوره بقره.

[5]. امتاع الاسماع، مقريزي، ج1، ص57؛ تفسير غرائب القرآن، ج1، ص577.

[6]. تفسير الكشف و البيان، ج2، ص126؛ تفسير غرائب القرآن، ج1، ص577؛ تفسير كشف الاسرار، ج1، ص554؛ اسد الغابة، ج3، ص600.

[7]. اسد الغابه، ج 3، ص 600؛ تفسير غرائب القرآن، ج 1، ص 577؛ كشف الاسرار، ج 1، ص554.


| شناسه مطلب: 86040نظرات کاربران