مواضع سجده در نماز

علمای شیعه می‌گویند: هنگام سجده باید هشت عضو (پیشانی، بینی، کف دست‌ها، زانوها و انگشت شست پاها) بر زمین قرار گیرد و همچنین معتقدند سجده باید بر چیزهای غیرخوراکی و پوشیدنی باشد و به این دلیل پیشانی خود را بر خاک می‌گذارند. پس چرا تمام اعضای

علماي شيعه مي‌گويند: هنگام سجده بايد هشت عضو (پيشاني، بيني، كف دست‌ها، زانوها و انگشت شست پاها) بر زمين قرار گيرد و همچنين معتقدند سجده بايد بر چيزهاي غيرخوراكي و پوشيدني باشد و به اين دليل پيشاني خود را بر خاك مي‌گذارند. پس چرا تمام اعضاي سجده را بر خاك قرار نمي‌دهند؟

پاسخ

1. اعضاي واجب براي سجده در مذهب شيعه هفت عضو است و گذاشتن بيني روي خاك به همراه پيشاني مستحب است.
2. اين دستور فقه اهل البيت: است كه پيشاني بايد روي مواد طبيعي زمين و... قرار گيرد؛ همان‌طور كه پيامبر صلي الله عليه و آله  حتي يك بار هم بر پارچه و لباس و فرش سجده نكرد، يعني پيشاني روي آنها نگذاشت، شيعه هم تابع رسول خدا صلي الله عليه و آله  است. ركن سجده، كه لازم است بر خاك يا زمين باشد، پيشاني است، اما ساير اعضا لازم نيست بر روي خاك و مواد طبيعي زمين باشد.


| شناسه مطلب: 86049نظرات کاربران