ابوبکر بن علی شهید کربلا

یکی از فرزندان علی[ علیه السلام ] به نام ابوبکر بن علی بن ابی‌طالب همراه برادرش حسین[ علیه السلام ] در کربلا شهید شد... چرا شیعه این ماجرا را پنهان و فقط بر کشته شدن حسین[ علیه السلام ] تأکید می‌کند؟ شیعیان این ماجرا را کتمان می‌کنند ت

يكي از فرزندان علي[ عليه السلام ] به نام ابوبكر بن علي بن ابي‌طالب همراه برادرش حسين[ عليه السلام ] در كربلا شهيد شد... چرا شيعه اين ماجرا را پنهان و فقط بر كشته شدن حسين[ عليه السلام ] تأكيد مي‌كند؟ شيعيان اين ماجرا را كتمان مي‌كنند تا افراد غافل از آن بي‌خبر بمانند؛ زيرا اگر بدانند نام فرزند علي، ابوبكر بود، خواهند فهميد كه ميان علي[ عليه السلام ] و ابوبكر دشمني نبوده است...

پاسخ

نام شهداي كربلا در كتب تواريخ و مقاتل ثبت است و در اين زمينه نام كسي پنهان نمانده است.

حسين عليه السلام  به اين دليل كه امام و فرزند رسول خدا صلي الله عليه و آله  است و داراي فضيلت‌هايي است كه از رسول خدا صلي الله عليه و آله  در مورد او نقل شده و رهبر و امام شهداي كربلا نيز بود، بيش از ساير شهداي كربلا مطرح شد. امام حسين عليه السلام ، مظهر كامل شهداي كربلا و مظلوميت و حقانيت آنهاست و ساير شهدا با او قابل مقايسه هم نيستند.

هم‌نام بودن فرزندان اهل بيت: با ابوبكر و عمر و... دليل نبودن اختلاف ميان اهل بيت: و آنها نيست؛ زيرا چنان‌كه پيشتر گفتيم، اين نام‌ها، در ميان مردم آن زمان رايج بود؛ همان‌طور كه خود ابوبكر و عمر و عثمان نيز، اين نام‌ها را از ديگران گرفته بودند. همچنين نبايد از نظر دور داشت كه هم‌نام بودن دو يا چند نفر، هيچ‌گاه به‌معناي هم‌عقيده و موافق يكديگر بودن نيست؛ همان‌گونه كه همنام نبودن به‌معناي دشمني نيست.


| شناسه مطلب: 86068نظرات کاربران