دیدگاه شیعه درباره اجماع دیدگاه شیعه درباره اجماع دیدگاه شیعه درباره اجماع بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
دیدگاه شیعه درباره اجماع دیدگاه شیعه درباره اجماع دیدگاه شیعه درباره اجماع دیدگاه شیعه درباره اجماع دیدگاه شیعه درباره اجماع

دیدگاه شیعه درباره اجماع

از دیدگاه شیعیان، اجماع، حجت نیست مگر در زمان حضور امام معصوم، باید گفت که این ادعای آنها بی‌معناست؛ زیرا وقتی معصوم باشد نیازی به اجماع نیست. پاسخ شیعه معتقد است: 1. اجماع، مربوط به زمان غیبت امام معصوم علیه السلام  است و در زمان حضور

از ديدگاه شيعيان، اجماع، حجت نيست مگر در زمان حضور امام معصوم،
بايد گفت كه اين ادعاي آنها بي‌معناست؛ زيرا وقتي معصوم باشد نيازي به اجماع نيست.

پاسخ

شيعه معتقد است:

1. اجماع، مربوط به زمان غيبت امام معصوم عليه السلام  است و در زمان حضور امام معصوم، سخن امام حجت خواهد بود و نيازي به اجماع نيست.

2. از نظر شيعه، در زمان غيبت اجماعي حجت است كه حاكي از قول معصوم باشد.


| شناسه مطلب: 86095نظرات کاربران