زیدیه از نظر شیعه امامیه زیدیه از نظر شیعه امامیه زیدیه از نظر شیعه امامیه بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
زیدیه از نظر شیعه امامیه زیدیه از نظر شیعه امامیه زیدیه از نظر شیعه امامیه زیدیه از نظر شیعه امامیه زیدیه از نظر شیعه امامیه

زیدیه از نظر شیعه امامیه

شیعیان، زیدیه را کافر می‌دانند با اینکه زیدیه دوستدار اهل بیت: هستند، پس درمی‌یابیم که نزد شیعه، معیار ایمان، دشمنی با اصحاب است. پاسخ شیعه برخلاف وهابیان که همه مسلمانان را کافر می‌خواند، آنان که معترف به شهادتینند را مسلمان می‌

شيعيان، زيديه را كافر مي‌دانند با اينكه زيديه دوستدار اهل بيت: هستند، پس درمي‌يابيم كه نزد شيعه، معيار ايمان، دشمني با اصحاب است.

پاسخ

شيعه برخلاف وهابيان كه همه مسلمانان را كافر مي‌خواند، آنان كه معترف به شهادتينند را مسلمان مي‌داند.

از ديدگاه شيعه، نه دوستي ظاهري با اهل بيت: ملاك ايمان است و نه دشمني با صحابه، بلكه شيعه كسي را مؤمن واقعي مي‌داند كه «قرآن و سنت» را از اهل بيت: بگيرد و آن را به كار بندد. زيديه از ديدگاه شيعه مسلمان است، معلوم نيست چرا وهابيان مي‌خواهند همه را كافر بنامند؟!


| شناسه مطلب: 86096نظرات کاربران