علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه

علم غیب امام حسین علیه السلام و رفتن به کوفه

شیعیان در کتاب‌هایشان می‌گویند: رفتن حسین علیه السلام  به کوفه و حمایت نکردن کوفی‌ها از او و کشتن حسین علیه السلام  سبب شد مردم مرتد شوند، اگر چنان‌که شیعیان می‌گویند، حسین علیه السلام  غیب می‌دانست، به کوفه نم

شيعيان در كتاب‌هايشان مي‌گويند: رفتن حسين عليه السلام  به كوفه و حمايت نكردن كوفي‌ها از او و كشتن حسين عليه السلام  سبب شد مردم مرتد شوند، اگر چنان‌كه شيعيان مي‌گويند، حسين عليه السلام  غيب مي‌دانست، به كوفه نمي‌رفت.

پاسخ

1. جواب اين سؤال در جواب سؤال‌هاي  عليه السلام  و 125 و... گذشت.

2. چنان‌كه در جواب سؤال 150 گذشت، وجود امامان:، از راه‌هاي امتحان امت اسلامي است. مردم بايد به واسطه آنها امتحان مي‌شدند تا مؤمن از غيرمؤمن مشخص شود.

 عليها السلام . اين ادعاي شما به اين مي‌ماند كه بگوييد: اگر خدا غيب مي‌دانست، براي طايفه‌هايي كه به پيامبران او ايمان نمي‌آوردند، پيامبر نمي‌فرستاد.

4. اگر پيامبر صلي الله عليه و آله  مي‌دانست در احد شكست خواهد خورد، چرا به اين جنگ رفت و اگر نمي‌دانست، چگونه به او وحي مي‌شد؟

5. اگر رسول خدا صلي الله عليه و آله  مي‌دانست مردم طائف به او ايمان نخواهند آورد، چرا پيش از مدينه به طائف هجرت كرد و اگر نمي‌دانست، چگونه به عالم وحي متصل بود؟


| شناسه مطلب: 86136نظرات کاربران