چگونگی زیارت مشاهد مشرفه چگونگی زیارت مشاهد مشرفه چگونگی زیارت مشاهد مشرفه بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
چگونگی زیارت مشاهد مشرفه چگونگی زیارت مشاهد مشرفه چگونگی زیارت مشاهد مشرفه چگونگی زیارت مشاهد مشرفه چگونگی زیارت مشاهد مشرفه

چگونگی زیارت مشاهد مشرفه

شیخ شیعه علامه مجلسی می‌گوید: «روبه‌روی قبر ایستادن لازم است گرچه برخلاف جهت قبله باشد»؛ یعنی وقتی به زیارت ضریح‌های خود می‌روند و دو رکعت نماز زیارت می‌خوانند باید رو به قبر بخوانند، هرچند قبله در سمت دیگری باشد. عجیب

شيخ شيعه علامه مجلسي مي‌گويد: «روبه‌روي قبر ايستادن لازم است گرچه برخلاف جهت قبله باشد»؛ يعني وقتي به زيارت ضريح‌هاي خود مي‌روند و دو ركعت نماز زيارت مي‌خوانند بايد رو به قبر بخوانند، هرچند قبله در سمت ديگري باشد. عجيب است در كتاب‌هاي خودشان از مسجد قرار دادن و قبله قرار دادن قبرها نهي شده است... .

پاسخ

مرحوم علامه مجلسي در بحث زيارت قبور ائمه، در جلد 101، صفحه  عليها السلام 6 صلي الله عليه و آله  بحار ذيل روايت‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم آورده است: «هنگام زيارت، رو به قبر بايستيد هرچند در جهت قبله نباشد»، اما اين آقا از روي كينه مطلب را تحريف كرده و مي‌گويد: «يعني وقتي كه نماز زيارت مي‌خوانيد».

و مسئله روبروي قبور ايستادن به‌هنگام دعا و زيارت‌نامه، مخصوص شيعيان نيست، بلكه در منابع اهل سنت آمده است كه منصور عباسي از مالك بن انس پرسيد: «استقبل القبله وادعو ام استقبل رسول الله»؛ «رو به قبله دعا بخوانم يا رو به رسول خدا صلي الله عليه و آله ؟». مالك گفت: «لِمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك»[1]؛ «چرا روي از او برمي‌گرداني، در حالي‌كه او وسيله تو به سوي خداست؟»

و تاكنون يك مورد هم نه از خواص و نه از عوام شيعه مشاهده نشده كه حتي نماز زيارت را به سمت غيرقبله بخوانند.

 
[1]. وفاء الوفا، ج 4، ص 1376.


| شناسه مطلب: 86145نظرات کاربران