پنهان کردن روایات مربوط به خلافت علی علیه السلام پنهان کردن روایات مربوط به خلافت علی علیه السلام پنهان کردن روایات مربوط به خلافت علی علیه السلام بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
پنهان کردن روایات مربوط به خلافت علی علیه السلام پنهان کردن روایات مربوط به خلافت علی علیه السلام پنهان کردن روایات مربوط به خلافت علی علیه السلام پنهان کردن روایات مربوط به خلافت علی علیه السلام پنهان کردن روایات مربوط به خلافت علی علیه السلام

پنهان کردن روایات مربوط به خلافت علی علیه السلام

اگر اصحاب، نص خلافت علی[ علیه السلام ] را پنهان کرده بودند، فضیلت‌های او را نیز پنهان می‌کردند و چیزی از فضیلت‌های علی[ علیه السلام ] را نقل نمی‌کردند. پس معلوم می‌شود اگر در مورد خلافت علی[ علیه السلام ] نص وجود می‌داشت اصح

اگر اصحاب، نص خلافت علي[ عليه السلام ] را پنهان كرده بودند، فضيلت‌هاي او را
نيز پنهان مي‌كردند و چيزي از فضيلت‌هاي علي[ عليه السلام ] را نقل نمي‌كردند. پس معلوم مي‌شود اگر در مورد خلافت علي[ عليه السلام ] نص وجود مي‌داشت اصحاب آن را نقل مي‌كردند... .

پاسخ

1. تا آنجا كه ‌توانستند هم احاديث مربوط به خلافت و هم مربوط به فضيلت‌هاي علي عليه السلام  را پنهان كردند. اهل سنت نوشته‌اند كه هم ابوبكر و هم عمر و هم عثمان،
در زمان خلافتشان به مردم اعلان كردند كه از رسول خدا صلي الله عليه و آله  حديث نقل نكنند و
حتي از نوشتن احاديث نيز خودداري كنند و اگر نوشته‌اي هم داشته باشند از بين ببرند.[1]

پرسش اين است كه اين خلفا چه قسم از احاديث را از نوشتن منع كردند؟ احكام مربوط به نماز و روزه و حج و جهاد؟ و يا احكام مربوط به قضاوت و يا ارث و
حقوق و...؟

بي‌شك در دوران حكومت ابوبكر و عمر و عثمان، اين احكام بيان و نيز اجرا مي‌شد. پس ابوبكر و عمر و عثمان جز روايت‌هاي مربوط به خلافت و فضيلت‌هاي اهل بيت: چيز ديگري را ممنوع نكردند (نكته جالب اينكه وقتي مشغول نوشتن
اين قسمت از بحث بودم 1 عليه السلام /4/ عليهما السلام  عليهما السلام  ، ساعت 20: عليها السلام 0 شب از طريق رسانه خبري
اعلان كردند كه دولت عربستان دستور داده است نام علي عليه السلام  از كتب تاريخ اسلام حذف شود و بعضي كتب تاريخي ديگر از كتابخانه‌ها و كتاب‌فروشي‌ها را جمع‌آوري كنند.

2. روايت‌هاي مربوط به خلافت علي عليه السلام  نيز در كتب تاريخ و حديث، همانند روايت‌هاي مربوط به فضيلت‌هاي علي عليه السلام  باز هم به حد وفور از صحابه وجود دارد، اما چشم حقيقت‌بين و قلب سليمي لازم دارد كه بدون كينه و تحريف آنها را ببيند.
 عليها السلام . احاديث مربوط به خلافت آن حضرت نيز به طور متواتر در منابع اهل سنت از صحابه نقل شده است، اما براي گمراه كردن مردم به هر شكل ممكن آنها را توجيه مي‌كنيد تا حقانيت خلافت علي عليه السلام  اثبات نشود.
 
[1]. اضواء علي السنّة المحمديه، صص 46، 53، 55 و 405.


| شناسه مطلب: 86147نظرات کاربران