تحصیل علمای بزرگ جهان اسلام در مدرسه علمیه نجف اشرف   تصاویر تحصیل علمای بزرگ جهان اسلام در مدرسه علمیه نجف اشرف   تصاویر تحصیل علمای بزرگ جهان اسلام در مدرسه علمیه نجف اشرف   تصاویر بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
تحصیل علمای بزرگ جهان اسلام در مدرسه علمیه نجف اشرف   تصاویر تحصیل علمای بزرگ جهان اسلام در مدرسه علمیه نجف اشرف   تصاویر تحصیل علمای بزرگ جهان اسلام در مدرسه علمیه نجف اشرف   تصاویر تحصیل علمای بزرگ جهان اسلام در مدرسه علمیه نجف اشرف   تصاویر تحصیل علمای بزرگ جهان اسلام در مدرسه علمیه نجف اشرف   تصاویر

تحصیل علمای بزرگ جهان اسلام در مدرسه علمیه نجف اشرف تصاویر

مدرسه آیت الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی مشهورترین و بزرگترین مدرسه تحصیل علوم دینی در نجف اشرف است.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج از كربلاي معلا ، ساختمان اين مدرسه كه حدود صدو بيست سال پيش بنا شده است از نمونه‌هاي هنري زيبا در معماري دوره قاجار است و با تزئينات كاشي كاري و سنگي بديع خود چشم نواز بازديدكنندگان اين بناست.
بنيان اين مدرسه همان‌طور كه از نامش پيداست به دستور سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي كه مرجع بزرگ دوره مشروطه و در رأس مخالفان اين جنبش بود، توسط استان قلي بيك، وزير سلطان عبدالاحد بخاري در زميني به مساحت ۷۵۰ متر مربع گذاشته شد و براي مخارج مدرسه از طرف وزير مذكور، موقوفات بسياري از جمله يازده دكان و بخشي از دو گرمابه در كوفه و كارگاه‌هاي متعددي تعيين شد.
اين مدرسه فعالترين حوزه درسي در رشته‌هاي فقه و اصول و تفسير در حوزه نجف تا روي كار آمدن صدام در عراق به فعاليت خود ادامه داد و پس از آن با متفرق شدن اساتيد و شاگردان حوزه نجف از رونق آن كاسته شد. با سقوط دولت صدام اين مدرسه مورد توجه آيت‌الله سيد علي سيستاني مرجع بلندپايه شيعه قرار گرفت و براي حفظ و مرمت بناي آن اقدام نمود.
برخي از شاگردان و ساكنان مدرسه سيد اين مدرسه از آن جهت كه شخصيت‌هاي بارزي از حوزهٔ نجف و برخي شخصيت‌هاي ايراني را در خود پرورانده است مورد توجه است.
از جمله كساني كه در اين مدرسه حجره داشته‌اند و براي مدت طولاني به تحصيل مشغول بوده‌اند افرادي همچون آية الله شيخ محمدحسين كاشف الغطاء، آية الله سيد محسن حكيم آية الله سيد علي سيستاني، آية الله شيخ حسين وحيد خراساني، آية الله شيخ محمداسحاق فياض، آية الله شيخ محمدتقي بهجت، آية الله شيخ مرتضي طالقاني، آية الله علامه شيخ محمدتقي جعفري تبريزي و محدث قمي هستند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران