نشست علمی روابط میان اسلام و مسیحیت در پژوهشکده حج برگزار شد نشست علمی روابط میان اسلام و مسیحیت در پژوهشکده حج برگزار شد نشست علمی روابط میان اسلام و مسیحیت در پژوهشکده حج برگزار شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
نشست علمی روابط میان اسلام و مسیحیت در پژوهشکده حج برگزار شد نشست علمی روابط میان اسلام و مسیحیت در پژوهشکده حج برگزار شد نشست علمی روابط میان اسلام و مسیحیت در پژوهشکده حج برگزار شد نشست علمی روابط میان اسلام و مسیحیت در پژوهشکده حج برگزار شد نشست علمی روابط میان اسلام و مسیحیت در پژوهشکده حج برگزار شد

نشست علمی روابط میان اسلام و مسیحیت در پژوهشکده حج برگزار شد

نشست علمی مشترک پژوهشکده حج و زیارت و دانشگاه سنت توماس فیلیپین با موضوع «اسلام و مسیحیت در جنوب شرق آسیا» برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج،پروفسور پابليتو باي دو، در نشست علمي مشترك پژوهشكده حج و زيارت كه با همكاري اداره كل همكاري هاي علمي و دانشگاهي سازمان فرهنگ و ارتباط در پژوهشكده حج و زيارت قم، با موضوع «اسلام و مسيحيت در جنوب شرق آسيا» برگزار شد، گفت: امروز قصد دارم از خودم، منطقه فيليپين و حضورم در كشور ايران و اين سازمان بگويم.
عضو هئيت علمي دانشگاه سنت توماس فيليپين افزود: در دانشگاه پابي تدريس مي كنم و اين دانشگاه زير نظر پاب است و او ناظر مستقيم بر همه اتفاقات است، اين دانشگاه در عرصه هاي معارف و فلسفه فعاليت مي كند. همان طور كه درقم علما پرورش مي يابند در دانشگاه پابي هم كشيشان تربيت مي شوند.
اين استاد دانشگاه عنوان كرد: هدف من در اين جلسه ارائه بحث در مورد ارتباط بين اسلام و مسيحيت است. در نوشته هاي اسلام و مسيحيت اين است كه مسيحيان از مسلمانان تصور خوبي نداشتند و تصور مسلمانان از مسيحيان اين است كه آنان غاصب هستند.
پروفسور باي دو گفت: در اين كشور بين دو مذهب مسلمانان و مسيحيان شكاف وجود دارد؛ كشور فيليپين كشور نوپا است، درجنوب كشور با مالزي روابط تجاري وجود دارد و به همين روابط مبلغين وارد اين كشور شدند و اسلام را ترويج كردند و بعد در اين كشور اسلام مستقر شد.
عضو هيئت علمي دانشگاه سنت توماس فيليپين افزود: در قرن 13 با حضور مبلغين، تمدني در جنوب اين كشور ايجاد شد و حتي چين اين تمدن را به رسميت شناخت و در قرن 15 با حضور اسپانيا براي تجارت، مسيحيت ترويج و شكل مي گيرد و اين استعماري بود كه ايجاد شده بود.
اين استاد دانشگاه بابيان اينكه نماد استعمارگران كشتي هايي بود كه بر روي آن صليب از سوي اسپانيا نصب شده بود، افزود: اسپانيا موفق شده قسمت هاي مركزي و شمالي را به مسيحيت ملحق كنند و در سالها بعد مدارس مسيحيي را درست كردند.
پروفسور باي دو گفت: در اين كشور جزايري وجود دارد كه اسپانيا جزاير شمالي و مركزي را تصرف كرد. در آن دوره اي كه اسپانيا اقدام به استعمار گري كرده بود، دوره مسيحيي سازي مي نامند و همين مسئله باعث تداعي جنگ بين مسلمانان و مسيحيان شده بود و دائم مسيحيان اسپانيا و فيليپين به قصد مسيحي سازي، تصرف مراكز تجاري و تجربه آندلس به جنوب فيليپين كه اسلام در آن بود، در جنگ بودند.
عضو هيئت علمي دانشگاه سنت توماس فيليپين افزود: اين جنگ چندين هزار سال طول كشيد و همين قضيه باعث نفرت مسلمانان از مسيحيت شده است.
اين استاد دانشگاه عنوان كرد: بعدها پيماني بين آمريكا و فيليپين بسته شد و اسپانيا در جنگ با فيليپين شكست خورد و مناطق تصرف شده مركزي، شمالي و جنوب را به آمريكا واگذار كرد؛ اين مسئله باعث كينه فراوان بين مسلمانان عليه مسيحيت شده است و لازم است گفته شود كه فيليپين به آن جنگ به تصرف آمريكا در آمده بود.
پروفسور باي دو گفت: آمريكايي ها وارد فيليپين شدند و مسلمانان را مجبور به پيروي كردند و حتي براي نفوذ بيشتر شركت هاي چند مليتي تأسيس كردند. به خاطر اين شركت ها، امريكايي ها موفق شدند جمعيت زيادي از مسيحيت را وارد جنوب فيليپين كه مسلمانان بودند كنند و همين مسئله باعث كوچكتر شدن منطقه مسلمانان شده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه سنت توماس فيليپين افزود: طبق آمار جمعيت مسلمانان بين 5 تا 7 درصد به صورت كانال رسمي و غير رسمي بين 10 تا 15 درصد است و همين موضوع باعث نفرت مسلمانان از فيليپين شده است.
اين استاد دانشگاه عنوان كرد: دولت فيليپين تحت نفوذ آمريكا است ومسيحي براي مسلمانان به مانند سرباز است كه از طرف ارتش فيليپين درست شده بود و هدف آنها حمايت از مسيحيان است.
پروفسور باي دو گفت: دليل ديگر معناي مسيحيت و نفرت مسلمانان، اكثريت آنها است. مسيحيت دوست ندارند در كنار مسلمانان زندگي كنند. اين موارد نشان دهنده ظلم وستم به مسلمانان است.
عضو هيئت علمي دانشگاه سنت توماس فيليپين افزود: مسلمانان داراي زبان و فرهنگ مختلف هستند و همين مسئله باعث اتحاد در برابر با مسيحيت شده است.
اين استاد دانشگاه عنوان كرد: ازسال 1970 به بعد شاهد جريان هايي از مسلمانان درمقابل مسيحيت هستيم و اولين جنبش ميندانائو بوده كه براي رسيدن به اهداف سياسي، حاضر بودند بجنگند تا به استقلال برسند. اين استقلالي كه از آن سخن گفته مي شود عادلانه نيست كه تحت سلطه كشور فيليپين باشد و در گذشته هم اين گونه نبوده است و اين جنبش دنبال سرزمين هاي بودند كه از سوي دولت مسيحيي فيليپين از مسلمانان گرفته شده است.
پروفسور باي دو گفت: ولي اين جنبش تحت نفوذ دولت فيليپين براي نفوذ در مسلمانان بوده است وبه مرور زمان شاهد جنبش آزادي بخش در درون اين جنبش ميندانائو بوديم. با شكل گيري اين جنبش دومي افراطي شاهد جنگ هاي فراوان وكشته شده افراد زيادي هستيم.
عضو هيئت علمي دانشگاه سنت توماس فيليپين افزود: اگر امروز به وضعيت اقتصادي نگاه كنيم مي بينيم فقيرترين، مناطق در اختيار مسلمانان است. اين جنبش ميندانائو، به مرور زمان تبديل به گروه افراطي گري شده است و هدفشان جبران شكست هاي گذشته بود.
اين استاد دانشگاه عنوان كرد: اين جنبش آزادي بخش دنبال جداي دين از دولت هست و معتقدند براي جدايي بايد دين را جداي ازدولت اجرا كنيم.
پروفسور باي دو گفت:امروز دو جريان شناخته در منطقه مسلمان نشين فيليپين داريم. گروه آزادي بخشي كه نگاه اسلامي ندارد با دولت فيليپين وارد صلح شده و همين مسئله باعث شكل گيري منطقه خود مختار شده كه اين براساس اسلام نبوده؛ بلكه كپي از مسيحيان بوده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه سنت توماس فيليپين افزود: رئيس جمهور اين كشور اهل ميندانائو است ولي مسلمان نيست؛ بلكه مسيحيي است.
اين استاد دانشگاه عنوان كرد: در اين كشور گروه هاي تروريستي وجود دارند ونمي توان انتظار داشت قانون اسلام اجرا شود. اين بي عدالتي درحق مسلمانان در 400 تا 500 سال، باعث شده مسلمانان ابزار سياسي در دست غير مسلمان شوند.
در ادامه پروفسور پابليتو باي دو از موزه تخصصي حج در قم بازديد كرد. تصاوير اين بازديد در پي مي آيد:
مطالب مرتبط

نظرات کاربران