ورود اولین پرواز حجاج کشورمان به مدینه منوره- فیلم ورود اولین پرواز حجاج کشورمان به مدینه منوره- فیلم ورود اولین پرواز حجاج کشورمان به مدینه منوره- فیلم ورود اولین پرواز حجاج کشورمان به مدینه منوره- فیلم
ورود اولین پرواز حجاج کشورمان به مدینه منوره- فیلم ورود اولین پرواز حجاج کشورمان به مدینه منوره- فیلم ورود اولین پرواز حجاج کشورمان به مدینه منوره- فیلم ورود اولین پرواز حجاج کشورمان به مدینه منوره- فیلم

ورود اولین پرواز حجاج کشورمان به مدینه منوره- فیلم

نخستین پرواز حجاج ایرانی صبح امروز در فرودگاه مدینه به زمین نشست و حجاج کشورمان وارد مدینه شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، ۲۸۰ نفر از حجاج ایرانی در قالب ۲ کاروان از استان البرز صبح امروز وارد مدینه منوره شدند.

 

پرواز حجاج ایرانی که متعلق به خطوط هوایی شرکت سعودی بود ، حدود ساعت 8:30 صبح امروز به وقت محلی در فرودگاه مدینه به زمین نشست.

 

مراسم استقبال از اولین زائران کشورمان نیز در فرودگاه توسط کشور میزبان انجام شد.

 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران