توصیف حج از منظر امام رضا(ع) توصیف حج از منظر امام رضا(ع) توصیف حج از منظر امام رضا(ع) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
توصیف حج از منظر امام رضا(ع) توصیف حج از منظر امام رضا(ع) توصیف حج از منظر امام رضا(ع) توصیف حج از منظر امام رضا(ع) توصیف حج از منظر امام رضا(ع)

توصیف حج از منظر امام رضا(ع)

«محمد بن سنان» گوید: «از امام على بن موسى‏ الرضا (علیه السلام) طى نامه‏ اى مسائلى را از جمله درباره حج پرسیدم که امام آن را پاسخ دادند.

«محمد بن سنان» گوید: «از امام على بن موسى‏ الرضا (علیه السلام) طى نامه‏ اى مسائلى را پرسیدم که امام آن را پاسخ دادند. از جمله درباره حج چنین نوشتند:

 «فلسفه حج ورود در میهمانى خداى بزرگ و طلب رحمت افزون‏تر و خروج از معاصى و گناهان و توبه از گذشته اعمال و انتخاب راه و روش صحیح براى آینده است. و نیز در سفر حج، اموال خرج مى‏ شود، بدن‌ها به رنج مى‏ افتد و لذات و شهوات نفسانى مهار مى‏ گردند و بدینسان حج‏ گزاران با این عبادت به خداى بزرگ تقرب مى ‏جویند و سر تسلیم و خضوع و ذلت و انکسار در برابر او فرود مى ‏آورند. و در سرما و گرما و در حال آرامش و امنیت و یا بیم و هراس، راه مى‏ پویند و قرب حق را مى‏ جویند.

 افزون بر این در این عبادت جمعى، همه مردم سود مى‏برند و با رغبت و رهبت به سوى خداى سبحان روى مى ‏آورند. و از آثار دیگر آن، رهایى از قساوت قلب و خساست نفس و نسیان ذکر خدا و نومیدى از خیر و دل بستن به رحمت او و تجدید حقوق و دور نگهداشتن نفس از فساد است. و همه کسانی که در شرق یا غرب یا در دریا و خشکى‏ اند چه حج‏ گزاران و چه غیر آنها از تاجر و پیله‏ ور، فروشنده و خریدار و کاسب و مستمند بهره ‏مند مى‏ گردند و در تأمین حوائج ساکنان اطراف و نواحى دیگر سرزمین ‏ها که مى ‏توانند در موسم گرد آیند مى‏ کوشند. این است که خداوند مى‏ فرماید: «لیشهدوا منافع لهم.»


| شناسه مطلب: 89377نظرات کاربران