طرح داخلی گنبد جدید حرم مطهر امام حسین (ع) - تصویری طرح داخلی گنبد جدید حرم مطهر امام حسین (ع) - تصویری طرح داخلی گنبد جدید حرم مطهر امام حسین (ع) - تصویری بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
طرح داخلی گنبد جدید حرم مطهر امام حسین (ع) - تصویری طرح داخلی گنبد جدید حرم مطهر امام حسین (ع) - تصویری طرح داخلی گنبد جدید حرم مطهر امام حسین (ع) - تصویری طرح داخلی گنبد جدید حرم مطهر امام حسین (ع) - تصویری طرح داخلی گنبد جدید حرم مطهر امام حسین (ع) - تصویری

طرح داخلی گنبد جدید حرم مطهر امام حسین (ع) - تصویری

چندی است فضای داخلی گنبد حرم مطهر و مقدس امام حسین (ع) در دست بازسازی و نوسازی است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران