برگزاری دوره های قرآنی ویژه تعطیلات تابستانی - تصویری برگزاری دوره های قرآنی ویژه تعطیلات تابستانی - تصویری برگزاری دوره های قرآنی ویژه تعطیلات تابستانی - تصویری بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
برگزاری دوره های قرآنی ویژه تعطیلات تابستانی - تصویری برگزاری دوره های قرآنی ویژه تعطیلات تابستانی - تصویری برگزاری دوره های قرآنی ویژه تعطیلات تابستانی - تصویری برگزاری دوره های قرآنی ویژه تعطیلات تابستانی - تصویری برگزاری دوره های قرآنی ویژه تعطیلات تابستانی - تصویری

برگزاری دوره های قرآنی ویژه تعطیلات تابستانی - تصویری

به همت واحد قرآنی آستان مقدس حسینی (ع) و همزمان با تعطیلات تابستانی، حلقه های آموزش قرآن کریم در رواق های حرم مطهر امام حسین (ع) در حال برگزاری است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران