استقبال از کاروان جانبازان و ایثارگران در کاظمین-تصاویر استقبال از کاروان جانبازان و ایثارگران در کاظمین-تصاویر استقبال از کاروان جانبازان و ایثارگران در کاظمین-تصاویر استقبال از کاروان جانبازان و ایثارگران در کاظمین-تصاویر
استقبال از کاروان جانبازان و ایثارگران در کاظمین-تصاویر استقبال از کاروان جانبازان و ایثارگران در کاظمین-تصاویر استقبال از کاروان جانبازان و ایثارگران در کاظمین-تصاویر استقبال از کاروان جانبازان و ایثارگران در کاظمین-تصاویر

استقبال از کاروان جانبازان و ایثارگران در کاظمین-تصاویر

روز گذشته مراسم استقبال از جانبازان هشت سال دفاع مقدس با حضور رئیس و پرسنل ستاد عملیات شمسا، بعثه و حج و زیارت در کاظمین در هتل فدک الزهرا برگزار گردید.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران