جلسه هفتگی سامراء شناسی در عتبه عسکریه-تصویری جلسه هفتگی سامراء شناسی در عتبه عسکریه-تصویری جلسه هفتگی سامراء شناسی در عتبه عسکریه-تصویری جلسه هفتگی سامراء شناسی در عتبه عسکریه-تصویری
جلسه هفتگی سامراء شناسی در عتبه عسکریه-تصویری جلسه هفتگی سامراء شناسی در عتبه عسکریه-تصویری جلسه هفتگی سامراء شناسی در عتبه عسکریه-تصویری جلسه هفتگی سامراء شناسی در عتبه عسکریه-تصویری

جلسه هفتگی سامراء شناسی در عتبه عسکریه-تصویری

عتبه عسکریه (ع) در اقدامی جالب، اقدام به برپایی جلسه سامراء شناسی کرده است. در این جلسه، درباره تاریخ قدیم و جدید سامرا بحث می شود.

 

 
نظرات کاربران