مسابقه تالیف کتاب همایش ربیع الشهاده با جوایز نفیس مسابقه تالیف کتاب همایش ربیع الشهاده با جوایز نفیس مسابقه تالیف کتاب همایش ربیع الشهاده با جوایز نفیس بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مسابقه تالیف کتاب همایش ربیع الشهاده با جوایز نفیس مسابقه تالیف کتاب همایش ربیع الشهاده با جوایز نفیس مسابقه تالیف کتاب همایش ربیع الشهاده با جوایز نفیس مسابقه تالیف کتاب همایش ربیع الشهاده با جوایز نفیس مسابقه تالیف کتاب همایش ربیع الشهاده با جوایز نفیس

مسابقه تالیف کتاب همایش ربیع الشهاده با جوایز نفیس

کمیته برگزاری جشنواره بین المللی «ربیع الشهادة» که به همت آستانهای مطهر حسینی و عباسی برپا می شود، از برگزاری مسابقه تألیف کتابی با موضوع حضرت امام حسین (علیه السلام) خبر داد.

عقیل الیاسری، عضو این کمیته تصریح کرد: کمیته برگزاری پانزدهمین جشنواره بین المللی ربیع الشهادة از آغاز مسابقه ای جهت تألیف کتابی با موضوع امام حسین (علیه السلام) خبر می دهد.
الیاسری که سمت معاونت رئیس بخش امور فکری و فرهنگی در آستان مطهر عباسی را نیز برعهده دارد، گفت: این جشنواره جایزه ای به ارزش پانزده میلیون دینار عراقی را برای برنده نخست و دوازده میلیون دینار عراقی را برای برنده دوم و هشت میلیون دینار عراقی را برای برنده سوم اختصاص داده است.
وی تصریح کرد، بخش مدیریت جشنواره مسابقه دیگری را نیز در زمینه سرودن شعر کلید زده است که به برنده اول در آن جایزه نقدی به ارزش سه میلیون دینار عراقی و به برنده دوم دو میلیون دینار عراقی و به برندگان سوم و چهارم پانصد هزار دینار عراقی إعطا می‌ گردد.
الیاسری از کسانی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص دارند، خواست تا با ایمیل http://rabee@alkafeel.net  یا با شماره تلفنهای 07801677644 و 07801863241 تماس حاصل نمایند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران