هیچ زائرایرانی درآتش سوزی شب گذشته کربلا حضور نداشته است هیچ زائرایرانی درآتش سوزی شب گذشته کربلا حضور نداشته است هیچ زائرایرانی درآتش سوزی شب گذشته کربلا حضور نداشته است بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
هیچ زائرایرانی درآتش سوزی شب گذشته کربلا حضور نداشته است هیچ زائرایرانی درآتش سوزی شب گذشته کربلا حضور نداشته است هیچ زائرایرانی درآتش سوزی شب گذشته کربلا حضور نداشته است هیچ زائرایرانی درآتش سوزی شب گذشته کربلا حضور نداشته است هیچ زائرایرانی درآتش سوزی شب گذشته کربلا حضور نداشته است

هیچ زائرایرانی درآتش سوزی شب گذشته کربلا حضور نداشته است

در آتش سوزی پنج شب گذشته (هجدهم مردادماه) درکربلا که در نزدیکی باب السدره در حسینیه هندی ها رخ داد هیچ زائر ایرانی آسیب ندید.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران