چراغانی خیابان مجاور حرمهای مطهر حسینی و عباسی (ع) چراغانی خیابان مجاور حرمهای مطهر حسینی و عباسی (ع) چراغانی خیابان مجاور حرمهای مطهر حسینی و عباسی (ع) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چراغانی خیابان مجاور حرمهای مطهر حسینی و عباسی (ع) چراغانی خیابان مجاور حرمهای مطهر حسینی و عباسی (ع) چراغانی خیابان مجاور حرمهای مطهر حسینی و عباسی (ع) چراغانی خیابان مجاور حرمهای مطهر حسینی و عباسی (ع) چراغانی خیابان مجاور حرمهای مطهر حسینی و عباسی (ع)

چراغانی خیابان مجاور حرمهای مطهر حسینی و عباسی (ع)

واحد برقکاری در بخش بین الحرمین شریفین، خیابان صاحب الزمان (عج) در مجاورت حرم مطهر امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس (علیهما السلام) را به صورت زیبایی با چراغ تزیین کرده است.

خیابان صاحب الزمان (عج) از خیابانهای منتهی به حرم مطهر امام حسین (ع) و حرم برادر بزرگوار شان حضرت ابوالفضل عباس (ع) است . این خیابان از خیابانهای تجاری قدیمی و محل عبور و مرور بیشتر زائران از داخل و خارج عراق برای خرید سوغات محسوب می شود. این خیابان به محله های قدیمی شهر منتهی می شود و دو خیابان مهم را به هم متصل می کند.
اهمیت این خیابان واحد برق بخش بین الحرمین ، وابسته به آستانهای مطهر حسینی و عباسی را واداشت تا با نورپردازیهای نوین و هنری نسبت به زیباسازی این منطقه اقدام کنند.
مهندس ثائر عذار هاشم، ناظر این طرح گفت: واحد برق وابسته به بین الحرمین طرح نورپردازی خیابان صاحب الزمان (عج) را با موفقیت به اتمام رساند.
وی ادامه داد: در این طرح، از چراغهای زیبا با رنگهای هماهنگ و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه استفاده شده است .
گفتنی است واحد برق بین الحرمینفعالیت های متعددی از جمله برق کشی ، نورپردازی و تمامی اقدامات برقی محوطه بین الحرمین و مناطق مجاور آن و همچنین اقدامات تعمیر و نگهداری را انجام می دهد.


 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران