همزمان با فرارسیدن عید غدیر خم؛

صحن مطهر سیدالشهداء(ع) به کتیبه های ولائی مزین شد همزمان با فرارسیدن عید غدیر خم؛

صحن مطهر سیدالشهداء(ع) به کتیبه های ولائی مزین شد همزمان با فرارسیدن عید غدیر خم؛

صحن مطهر سیدالشهداء(ع) به کتیبه های ولائی مزین شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
همزمان با فرارسیدن عید غدیر خم؛

صحن مطهر سیدالشهداء(ع) به کتیبه های ولائی مزین شد همزمان با فرارسیدن عید غدیر خم؛

صحن مطهر سیدالشهداء(ع) به کتیبه های ولائی مزین شد همزمان با فرارسیدن عید غدیر خم؛

صحن مطهر سیدالشهداء(ع) به کتیبه های ولائی مزین شد همزمان با فرارسیدن عید غدیر خم؛

صحن مطهر سیدالشهداء(ع) به کتیبه های ولائی مزین شد همزمان با فرارسیدن عید غدیر خم؛

صحن مطهر سیدالشهداء(ع) به کتیبه های ولائی مزین شد
همزمان با فرارسیدن عید غدیر خم؛

صحن مطهر سیدالشهداء(ع) به کتیبه های ولائی مزین شد

همزمان با فرارسیدن عید غدیر خم، صحن مطهر سیدالشهداء(ع) به کتیبه های ولائی مزین شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج، هزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر صحن مطهر سیدالشهداء(ع) به کتیبه های ولائی مزین شد.


در ادامه بخش هایی از تصاویر مربوط به این کتیبه ها را ملاحظه می کنید.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران