فیلم- اباعبدالله الحسین(ع) را چگونه زیارت کنیم؟ فیلم- اباعبدالله الحسین(ع) را چگونه زیارت کنیم؟ فیلم- اباعبدالله الحسین(ع) را چگونه زیارت کنیم؟ فیلم- اباعبدالله الحسین(ع) را چگونه زیارت کنیم؟
فیلم- اباعبدالله الحسین(ع) را چگونه زیارت کنیم؟ فیلم- اباعبدالله الحسین(ع) را چگونه زیارت کنیم؟ فیلم- اباعبدالله الحسین(ع) را چگونه زیارت کنیم؟ فیلم- اباعبدالله الحسین(ع) را چگونه زیارت کنیم؟

فیلم- اباعبدالله الحسین(ع) را چگونه زیارت کنیم؟

امام حسین(ع) هدف خروج از مدینه را در وصیتنامه‌اش چنین بیان می‌کند:«... و جز این نیست که برای اصلاح در میان امت جدم خارج شدم. میی‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کرده و به راه و روش جدم (رسول خدا) و پدرم علی (ع) رفتار کنم.»

 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران