صوت- چرا زیارت امام حسین(ع) با حج پیامبر(ص) سنجیده می‌شود؟ صوت- چرا زیارت امام حسین(ع) با حج پیامبر(ص) سنجیده می‌شود؟ صوت- چرا زیارت امام حسین(ع) با حج پیامبر(ص) سنجیده می‌شود؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
صوت- چرا زیارت امام حسین(ع) با حج پیامبر(ص) سنجیده می‌شود؟ صوت- چرا زیارت امام حسین(ع) با حج پیامبر(ص) سنجیده می‌شود؟ صوت- چرا زیارت امام حسین(ع) با حج پیامبر(ص) سنجیده می‌شود؟ صوت- چرا زیارت امام حسین(ع) با حج پیامبر(ص) سنجیده می‌شود؟ صوت- چرا زیارت امام حسین(ع) با حج پیامبر(ص) سنجیده می‌شود؟

صوت- چرا زیارت امام حسین(ع) با حج پیامبر(ص) سنجیده می‌شود؟

حجت‌الاسلام مسعود عالی در روایتی از امام صادق(ع) به ثواب زیارت قلبی امام حسین(ع) می‌پردازد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران