کعبه؛ میعادگاه عاشقان درگاه الهی کعبه؛ میعادگاه عاشقان درگاه الهی کعبه؛ میعادگاه عاشقان درگاه الهی کعبه؛ میعادگاه عاشقان درگاه الهی
کعبه؛ میعادگاه عاشقان درگاه الهی کعبه؛ میعادگاه عاشقان درگاه الهی کعبه؛ میعادگاه عاشقان درگاه الهی کعبه؛ میعادگاه عاشقان درگاه الهی

کعبه؛ میعادگاه عاشقان درگاه الهی

بیت العتیق، بیت الحرام،بیت المعمور،بیت المحرم ، از نام های دیگر کعبه هستند که در قرآن به آن اشاره شده است. کعبه ، قبله مسلمانان جهان و مقدس ترین مکان دین مبین اسلام است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج ، کعبه که در قرآن به "بیت العتیق"،" بیت الحرام"،"بیت المعمور"،"بیت المحرم" یاد شده ، میعادگاه عاشقان درگاه الهی است. میعادگاهی که مسلمانان جهان درهنگام راز و نیاز با معبودشان به طرف آن متوجه می شوند؛ عبادتگاهی که بیانگر توحید و نشانه عبودیت است. 
آن چیزی که از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) می توان برداشت کرد، این است که خانه کعبه پیش از حضرت ابراهیم (ع) و در زمان حضرت آدم (ع) برپا بود. چنان که پروردگار در قرآن کریم می فرماید:«نخستین خانه ای که برای پرستش خداوند برای مردم ساخته شد، درسرزمین مکه بود». برهمین پایه ، کعبه کهن ترین مرکز توحید و پرستش ذات خداوند و مقدس ترین مکان دین مبین اسلام محسوب می شود. 
اکنون سده هاست که مسلمانان جهان به طرف کعبه، این مکان مقدس و میعادگاه عاشقان درگاه الهی، نماز می گذارند و به هنگام طواف در محضر خداوند، وحدت و انسجام خود را برای تایید مقام یگانگی این معبود بی همتا به تمامی جهانیان نشان می دهند.
 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران